Címlap

Tartalom - 128. évf. 7. sz. 1997. július
Gábos Zoltán: "A természet a matematika nyelvén szól hozzánk"
Százötven éve született Farkas Gyula
Bíró Gábor: Farkas Gyula, a tanár
Farkas Gyula: A Galilei-ünnep Páduában
Széky Pál: Vetélkedés az állatvilágban
Fried Ervin: "A számtan és a mértan tudósa"
Fogalmazzunk meg lényeges kérdéseket a tudományban!
John H. Andrews professzorral beszélget Kiss Levente
Koch Sándor: Szubjektív virológia. Második rész
Inter arma silent musae
Michalkó Gábor: Szicília turizmusának földrajzi alapjai
Németh Géza: Sziget a csizma orránál
Aranyi László: Dél-Amerika rettegett ôsmadarai
Szentiványi Tibor: Logikai játékok. Második rész
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Schiller Róbert: Scroll lock és az olvasás mûvészete (KÖZÖTT)
Pais István: Új eredmények a mikroelem-kutatásban
Bôdy Zoltán: Új tanmese Schrödinger macskájáról --
fejezetek a kvantummechanika értelmezésérôl
Szerényi Gábor: A Meleg-hegy és a Hurka-völgy
Kubassek János: Mozaikok a 125 éves Magyar Földrajzi Társaság életébôl
Bíró Béla: A véges végtelen
Lázár István: Látomások és "észlelések" (SZKEPTIKUS SAROK)
FOLYÓIRATOK
ÚJ KÖNYVEK
Mellékletünk: A VI. Természet-Tudomány Diákpályázat cikkei
(Tompa Zsuzsa, Szabó Bence, Longa Anna, Kovacsics Bernadett,
Farkas Beáta, Lipták Katalin és András Hunor Jenô írása)


Vissza az archívumba