Tartalom - 131. évf. 4. sz. 2000. április
Kordos László: Emberré válás a Kárpát-medencében 
Baksa Péter: Jedlik Ányos a Természettudományi Közlönyben (1869–1897)
John Maddox: A felfedezések hömpölygõ folyama. Második rész
Egy diszkrét matematikus. Beszélgetés a Wolf-díjas Lovász László akadémikussal. (Staar Gyula interjúja)
Németh Géza: "Sejahtera Malaysia."   Második  rész
Csaba György: Homo biomanipulatus
A legidõsebb kontinensmag 
Both Elõd: Mit vonz a Hold?
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Lõw Péter: A szemfejlõdés mai szemmel
Vinkovics Éva: Bandzsítás helyett játék
Kiss Elemér: Új Bolyai-zarándokhely Marosvásárhelyen
Szulyovszky Imréné: A Káli-medence tudós-geológus tanára. Györffy Dezsõ emlékére
Gyarmathy István, Dudás Miklós: A Martinkai-legelõ kálváriája
Ki mit vesz észre? A Természet Világa megfigyelési versenye. Vezeti Radnai Gyula és Horváth Gábor
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Tavasz (Kalotás Zsolt felvétele)
Mellékletünk: Szöllõsi Melinda: Az értelem köszöntése. A IX. Természet–Tudomány Diákpályázat díjátadó ünnepsége. A IX. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Tolnai Borbála, Vajda Milán és Cseri Ildikó írása). Bencze Gyula:A tudomány Metropolisa. Emlékezés Nicholas Metropolisra
Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 2000. évi 2. szám


Vissza az archívumba