Természettudományi Közlönyök, amelyekben Jedlik Ányos munkássága megjelenik (1869–1897)

1873. nov. 417–432. old.: Jedlik Ányos „örökítõ tag” lesz a Kir. Magyar Természettudományi Társaságban

1875. dec. 482–483. old.: S. A.: A villanyszikra hosszának fokozásáról

1880. febr. 41–49. old.: Szily Kálmán: Negyven év társulatunk történetébõl

1886. febr. 101–102. old.: Jedliket a K. M. Természettudományi Társaság tiszteleti tagjául választják

1890. nov. 607–608. old.: Klupathy Jenõ egyetemi tanár bemutatja Jedlik dinamóját

1892. febr. 78–90. old.: Than Károly: Visszapillantás a múltakra

1892. febr. 90–96. old.: Csopey László: Emlékkönyv a K. M. Természettudományi Társulat félszázados jubileumára (Könyvismertetés)

1892. ápr. 212. old.: Bartoniek Géza kísérletei Jedlik láncolatosan kisüthetõ leydeni battériájával

1893. márc. 140–149. old.: Heller Ágost: Siemens Werner (Jegyzetben)

1893. máj. 267. old.: Palatin Gergely bemutatja Jedlik osztógépét

1894. jan. 10–17. old.: Hankó Vilmos: Egy elfelejtett magyar találmány

1896. jan. 42. old.: Jedlik halálhíre (az 1895. december 18-i választmányi ülésrõl)

1896. febr. 88–93. old.: Beszámoló az 1896. január 22-i ülésrõl, megemlékezés Jedlik Ányosról és Irinyi Józsefrõl

1896. nov. 597. old.: Tájékoztató a Magyar orvosok és Természetvizsgálók 28., budapesti vándorgyûlésérõl, ahol megemlékeztek Jedlik Ányosról

1896. dec. 637–638. old.: Nekrológ Jedlik Ányosról

1897. aug. 387–402. old.: Eötvös Loránd: Jedlik Ányos emlékezete (Kivonat)

Megjegyzés: nem soroltam fel azokat a számokat, amelyek szakülési, választási szerepérõl adtak hírt (1869–77.: többször).


Természet Világa, 131. évf. 4. sz. 2000. április
https://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
https://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/ 


Vissza a tartalomjegyzékhez