Címlap

Tartalom - 128. évf. 10. sz. 1997. október
Marx György: A természettudomány hatása a 20. században
Verô József: Hogyan lehet geomágneses viharokat elôre jelezni
Mécsné Bujdosó Györgyi: Az antropológiától a géntechnológiáig.
Az apaságmegállapítás vizsgálómódszerei
Remes Péter: A túlnyomásos oxigénlégzés
Hollósy Ferenc: Hôtermelô növények
Nagy Elemér: Pénzszerzés a tudomány ürügyén.
Második rész. "Új gyógymódok" bevezetése
Peregi Zsolt: Vulkánokon Indonéziában
Szabó T. Attila: Hogyan született az EL-OLVASÓ?
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Bôdy Zoltán: A vákuum II.
Szerényi Gábor: Az Ósva völgye
Harmat Veronika,
Karancsiné Menyhárd Dóra:
Szerkezet alapú gyógyszertervezés.
A kalmodulin és kismolekulás komplexei
Vargha Domokosné: Magyar csillagászok a 18-19. század fordulóján.
Pasquich János, az örök szenvedô
Both Elôd: Galileo-újdonságok - III.
Utazás a Marsra - 1971. Visszapillantás egy történelmi ûrutazásra
(Németh Géza összeállítása)
A hazudozó "ufológust" a fia leplezte le (SZKEPTIKUS SAROK)
Címképünk: A Keli Mutu-vulkán krátere Flores szigetén
(Peregi Zsolt felvétele)
ÚJ KÖNYVEK
Mellékletünk: A VI. Természet-Tudomány Diákpályázat cikkei
(Csöngei Veronika és Kasza Veronika, Gálfi Noémi, Bacsándi
László, Friedl Zita
és Gibicsár Éva, Szigeti Ferenc, Vincze
Balázs
és Vincze Szabolcs, Kemény Lajos,
valamint Gajdán Zoltán írása).
A Magyar Természettudományi Társulat diákversenyei
Magyar tudomány bélyegeken


Vissza az archívumba