A perkoláció elméletének
nagy erejét bizonyítja,
hogy az eljárás nemcsak
azt írja le, hogyan áramla-
nak a folyadékok vagy
elektromos töltések, ho-
gyan alakulnak ki járvá-
nyok vagy erdõtüzek (i-
lyesmire is alkalmazzák),
hanem azt is, hogyan ter-
jed az információ. Ez 
szép! Azonban helyénvaló
talán azon aggódnunk, 
hogy örömünkben nagyon
is szó szerint vesszük eze-
ket  az analógiákat. Két-
százötven évvel ezelõtt 
Lamettrie kijelentette, hogy
az ember gép, „az emberi
test olyan gépezet, amely
maga húzza fel a rugóit”.
A gondolat mély volt és bá-
tor. Mi mégis tudjuk, hogy
az ember nem csak mecha-
nikai konstrukció. A társada-
lom se puszta statisztikus
fizikai objektum. 
Szivárog a mozi
Tartalom133. évf. 11. sz. 2002. november
Nagy Károly: Paul Dirac, a relativisztikus kvantummechanika megalkotója
Egy fedél alatt. Beszélgetés Zsorez Alfjorov Nobel-díjas professzorral (Silberer Vera interjúja)
Bencze Gyula: Hogyan lehetünk Nobel-díjasok?
Réz Gábor: A daganatok érrendszere
Szafián Péter, Tóth Tamás: Modern akusztikus mérések a geofizikában
Lóczi Lajos: Bonyolult világunk egyszerû szabályai. Olvasónapló Stephen Wolfram könyvérõl
ANKOS (Összeállítás)
Schiller Róbert: Szivárog a mozi (KÖZÖTT)
Gyenis Gyula, Joubert Kálmán: Óriások leszünk? A felnõttkori testmagasság szekuláris trendje
Hollósy Ferenc: Aiolosz és Vulvanus birodalma: a Lipari-szigetek
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Wolfner András: Szélturbinák és szélerõmûvek. Légbõl kapott energia
Nagy Árpád: Áttekintés a világ energiahelyzetérõl
James Randi: Hová tûnt Uri Geller?
KÖZLEMÉNYEK
Kétyi Iván: Biofilmek
Herczeg János: Nyílt levél Weszely Tibornak (LEVÉLSZEKRÉNY)
Both Elõd: A Webb-ûrtávcsõ
Jelenik Zsuzsanna: A kullancscsípés õsszel is veszélyes (LEVÉLSZEKRÉNY)
Bodor Árpád: Ragaszkodás kullancs módra (LEVÉLSZEKRÉNY)
Kovács László: A nagy Ottó nyomdokain. 400 éve született Otto von Guericke
Az Év természetfotósa 2002 pályázat végeredménye
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk:  Cserszömörce  (Kalotás Zsolt felvétele)
Mellékletünk: A XI. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Györfi Lilla Anna, Gálicza Judit – Mitra Zsófia, Bedõ Kálmán, Schütz Éva és Kovács Erzsébet írása). Természet–Tudomány Ösztöndíj tanároknak. Papp Katalin – Nagy Anett: Simonyi Károlyra emlékeztünk Szegeden


Vissza az archívumba