Tartalom - 131. évf. 3. sz. 2000. március
John Maddox: A felfedezések hömpölygô folyama
Patkós András: Nobel-díj 1999 – elméleti részecskefizikáért 
Laureati Academiae. Az Eötvös József-koszorú kitüntetettjei – 1999. Beszélgetés Sarkadi Jánossal, Paulik Ferenccel és Gozmány Lászlóval
Falus András: A mûvelt immunrendszer illemtana: a határok tisztelete
Németh Géza: "Sejahtera Malaysia." Elsô rész
Baranyai Bence, Bodó Szilárd, Gócza Elen:  Dolly öröksége 
Varjú Dezsô: Tájékozódás a Föld nehézségi terében
Paragi Zsolt, Frey Sándor: A "legforróbb" kvazárok 
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Bencze Gyula: Ismét szegényebb lett a magyar tudomány. Tarján Imre (1912–2000)
Hol vannak az óriások? Legújabb hírek a szupernehéz elemekrôl (Bôdy Zoltán összeállítása)
Bálint Zsolt: Három magyar lepkegyöngy
Isépy István: A különleges csikófark
Apokalipszis – most nem! (SZKEPTIKUS SAROK) 
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
Ki mit vesz észre? A Természet Világa megfigyelési versenye. Vezeti Radnai Gyula és Horváth Gábor
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Lángoló ég (Szendrõ Szabolcs felvétele)
Mellékletünk: A Földtani Örökségünk diákpályázat cikkei (Juhász Dezsô, Hidas Károly, Kovács Péter, Klement Edina és Szebényi Anita írása). A IX. Természet–Tudomány Diákpályázat eredményhirdetése
Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 2000. évi 1. szám


Vissza az archívumba