A Lax fivérek tanárai a Trefort utcai gyakorló gimnáziumban, 1938-1941 között

Tantárgyak Lax János  Lax Péter

A Lax testvérek:
János (felül) és Péter

magyar nyelv Alszeghy Zsolt
Kerecsényi Dezső
Kerecsényi Dezső
Alszeghy Zsolt
történelem Dékány István Görzsönyi Vargha Zoltán
Temesy Győző (osztályf.)
természettan Újhelyi Sándor Újhelyi Sándor
mennyiségtan Horvay Béla
(igazgató, osztályf.)
Maróthi Ferenc
természetrajz Újhelyi Sándor  
vegytan Újhelyi Sándor  
latin nyelv Polednik Gyula
Görzsönyi Vargha Zoltán
Péter Gyula
Schidella István (osztályf.)
görög nyelv   Wagner József
német nyelv Travnik Jenő
Nedeczey Jenő
Pitroff Pál
francia nyelv Bárczi Géza  
föld- és néprajz Dékány István
Temesy Győző
Görzsönyi Vargha Zoltán
Bodnár Lajos

Néhány szó a tanárokról

Dr. Alszeghy Zsolt: c. gimnáziumi igazgató. Egyetemi magántanár, 1940. dec. 30-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának magyar irodalom ny. r. tanárává nevezték ki. Akadémikus, a Képzőművészeti Főiskola magyar irodalom tanára. Az Irodalomtörténet c. folyóirat szerkesztője. A Közoktatási Tanács és a Szent István Akadémia r. tagja, a Tanárképző Intézet előadó tanára

Dr. Dékány István: a Magyar Filozófiai Társaság főtitkára, a Magyar Társadalomtudományi Társulat elnöke, Akadémikus, több akadémiai könyvsorozat főszerkesztője.

Dr. Görzsönyi Vargha Zoltán: c. igazgató. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ig. vál. tagja. A Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének vál. tagja, a Magyar Történelmi Társulat, Genealógiai Társaság, Országos Középiskolai Tanáregyesület, Irodalomtörténeti Társaság alapító tagja.

Horvay Béla: c. ig. gimn. tanár, 1925-től 1945-ig a budapesti gyakorló gimnázium matematika-fizika szakos tanára, 1938-tól az iskola igazgatója, 1943-ban tanügyi főtanácsossá nevezték ki.

Dr. Kerecsényi Dezső: a Protestáns Szemle felelős szerkesztője, az MTA Irodalomtörténeti Bizottságának meghívott tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság jegyzője. A PEN Club rendes tagja. Az Országos Sajtókamara tagja. 1941-ben megkapta a Baumgarten Ferenc Irodalmi Alapítvány díját.

Maróthi Ferenc: a Szent Gellért Kollégium igazgatója, az Oktatófilm Kirendeltség munkatársa.

Dr. Vitéz Temesy Győző: a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, a Katolikus Tanáregyesület igazgatósági tagja, a Magyar Cserkészszövetség orsz. társelnöke.

Újhelyi Sándor: biológia, kémia, természetrajz szakos tanár, a Trefort utcai gyakorlógimnázium későbbi igazgatója, majd az Orvos Fizikai Intézet docense. (Lásd Németh Géza vele készített interjúját a Természet Világa 1992. évi 5. számában.)
 
 

Összeállította: Perjámosi Sándor

Természet Világa, 136. évfolyam, 6. szám, 2005. június
http://www.termeszetvilaga.hu/
http://www.chemonet.hu/TermVil/