Bolyai különszám

Bolyai János születésének 200. évfordulóját ünnepeltük 2002. december 15-én, igazság szerint az egész elmúlt évben. Két kiváló elme, egy Wolf-díjas matematikus és egy legendás hírű műegyetemi tanár szavait idézem Bolyairól. Lax Péter mondta: "Tény, hogy nagyon sok tehetséges magyar matematikus van, és ennek magyarázata a tradícióban rejlik. Ez a hagyomány a Bolyaiakhoz vezet vissza. Magyarországon Bolyai János egy kulturális hérosz. Ezért ha valaki Magyarországon matematikusnak készül, azt mindenki megérti". Simonyi Károly pedig így emlékezett: "Nevelőszüleim segítségével 1937-ben kijutottam a párizsi világkiállításra. Szomorúan tapasztalhattam, sértette is az önérzetemet, hogy a külföld nemigen vesz tudomást a magyar kultúráról, a magyar tudományról. Sokan azt sem tudták, hogy létezik ilyen ország. Amint lógó orral nézelődtem a világkiállítás forgatagában, egyszerre csak a salle mathématique-ben, a matematika termében, melynek falain ott díszelgett a világ harminc nagy matematikusa, boldogan megláttam a mi Bolyai Jánosunk nevét. Egyszerre nagy lett a mellényem. Lám, azért mégiscsak van nekünk is valamink, amiről a világon mindenkinek tudnia kell!"
Előszó
Tartalom – 2003. I. különszám
Staar Gyula: Előszó
Prékopa András: Bolyai János forradalma
Bolyai-könyvek
Benkő Samu Barbarizmus és zsenialitás
Gündischné Gajzágó Mária: Göttinga szerepe Bolyai Farkas és János életében
Császár Ákos: Bolyai János és Gauss
Weszely Tibor: Iskolájuk, a marosvásárhelyi Református Kollégium
Kálmán Attila: Bevezető Bolyai János új, más világába
Kalmár László: A Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometria hatása az axiomatikus módszer fejlődésére
Kiss Elemér: A két Bolyai és a Disquisitiones arithmeticae
Kiss Elemér: Bolyai János kéziratos hagyatékának titkai
Szabó Péter Gábor: Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka
A Bolyai-négyzetek
A 4 272 943 edi szám
Matematika és szabadság. Beszélgetés Tóth Imre tudományfilozófussal. (Staar Gyula interjúja)
Solomon Marcus: A nemeuklideszi kultúra
Ács Tibor: Bolyai János mérnökakadémiai és hadmérnöki évei
Ács Tibor: Az építész Bolyai
Kiss Elemér–Oláh-Gál Róbert: Bolyai János ismeretlen arca
Oláh-Gál Róbert: Bolyai János, a családapa
Jung János: Bolyai János betegségei
Toró Tibor: Habent sua fata…
Filep László: Egy amerikai matematikus a Bolyaiakért
Szénássy Barna: A Bolyai-díj
Komjáth Péter: Az újjáéledt Bolyai-díj
Lovas István: Út a Bolyai-geometria felé
Gábos Zoltán: Mit jelent a Bolyai-geometria egy fizikusnak? 
Radu Miron: Romániai matematikusok és fizikusok hozzájárulása Bolyai János munkásságának kutatásához
Prékopa András:  Bolyai János-emlékkonferencia az Akadémián
V. Alekszandrov: Hogyan emlékeztek a magyarok?
Czapáry Endre: Emlékünnepély Bólyán
Közös emlékezés Bolyai Jánosra (S. GY.)
Csegzi Magdolna: A Bolyai-év
Kása Zoltán: A Bolyai-év erdélyi rendezvényei
Kiss Elemér: Bolyai-zarándokhelyek a nagyvilágban
Vekerdi László: Változók és konstansok a Bolyai-kutatásban
Címképünk: A Pszeudoszféra (Kovács Attila címlapterve)