Decemberig még kapható
a Természet Világa
Matematika különszáma:

Matematika különszám

Nagyobb városaink
újságosstandjain, valamint
közlönyboltunkban
(1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) megvásárol-
hatják a téma iránt érdek-
lõdõ olvasóink közül
azok, akik a múlt év
karácsonyán nem ju-
tottak hozzá.


 
Tartalom - 130. évf. 12. sz. 1999. december
Staar Gyula: Jön a 2000. év!
Náray-Szabó Gábor: Fenntartható fejlõdés –  fenntartható fogyasztás
Kisdi Éva: Fegyverkezés, együttélés és leszerelés az evolúcióban 
Both Elôd: A Mars kutatása folytatódik
Cikkpályázat – eredményhirdetés
  A matematika és a költészet vonzásában. Beszélgetés Solomon Marcus professzorral (Staar Gyula interjúja) 
Szerényi Gábor: Nyugalom, a helyzet változatlan
Zemplén Gábor: A természettudós Goethe
Lôw Péter: Minden lében két kanál fehérje: az ubiquitin
Simonovits András: Egy csodálatos elme
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Bôdy Zoltán: Fekete lyuk ette meg a bolygómat? 
Kalotás Zsolt: Madárparadicsom a Sárvíz völgyében. A Rétszilasi-halastavak természetvédelmi terület
Kétyi Iván: Miért "átkozza ki" az Európai Unió a transzgenikus növényeket
Major István, Crisanto Medeiros de Lima Ferreira: A halál tava – az élet tava
Gogola Aladár: Kutatni veszélyes 
FOLYÓIRATOK
A daganatos betegségek hipertermiás kezelése. Az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása
A Természet Világa 1999. évi tartalomjegyzéke
Címképünk: "Keljfel"-medve (Berta Béla felvétele)
Mellékletünk: A VIII. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei: (Simon Tünde, Bitai Erzsébet, Nagy Orsolya, Lôrinc Melinda, Kertész Emília, Bazsó Éva, Balázsi Renáta és Dénes Tábita írása). Beszámoló a kémiai, a fizikai és a matematikai diákolimpiáról
Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 1999. évi 6. szám


Vissza az archívumba