MELLÉKLETÜNK

EZREDFORDULÓ 1. szám (február)
ALFÖLDI LÁSZLÓ: A vízgazdálkodás jelenének, jövõjének kérdõjelei
VUKOVICH GYÖRGY: A magyar népesség 2000 után
FERENCZ ANTAL: Egészségügyi ellátásunk orvosetikai problémái
CSIKÓS-NAGY BÉLA: Válságtünetek a világgazdaságban
KOVÁCS FERENC – BANCZEROWSKI JANUSZNÉ: Tápláléklánc és agrárminõség
KESZTHELYI LAJOS: Ötven év fizika
PÓCSIK GYÖRGY: Részecskefizika és társadalom
GLATZ FERENC: Történetszemléleti tematikai kihívások az ezredfordulón
KNOLL IMRE: A logisztika szerepe a 21. században

EZREDFORDULÓ 2. szám (április)
SZÉPVÖLGYI JÁNOS: Vegyipar az ezredfordulón
SZENTES TAMÁS: Nemzeti fejlõdés és „versenyképesség”
HORN PÉTER: Állattenyésztés Magyarországon
DOHY JÁNOS: Állatnemesítés és a 21. század kihívásai
MARX GYÖRGY: Energiatermelés és éghajlat
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Régiók Magyarországon?
POMOGÁTS BÉLA: Nyelvújítás az ezredfordulón
KOLOSI TAMÁS – SÁGI MATILD: Az új formálódása
DÕRY TIBOR – MÉSZÁROS REZSÕ – RECHNITZER JÁNOS: Regionalitás a tudománypolitikában

EZREDFORDULÓ 3. szám (június)
FERENCZ CSABA: Az ûrtevékenység jelene és jövõje
KEREKES SÁNDOR – KISS KÁROLY: Környezetvédelmi direktívák hazai alakulásának hatásai
BARANYI BÉLA: Új folyamatok és várható tendenciák az Alföld társadalmában
DICZFALUSY EGON: Öregedõ emberiség
PALÁNKAI TIBOR: Magyarország integrációérettsége
GLATZ FERENC: Új szintézis

EZREDFORDULÓ 4. szám (augusztus)
FÜZES OSZKÁR: A világrend változása és a NATO
MATUS JÁNOS: Euroatlanti csatlakozás és biztonságpolitika
KONDOROSI FERENC: A NATO-csatlakozás közjogi összefüggései
SZENES ZOLTÁN: Katonai feladatok
MOLNÁR FERENC: Sorkatonai szolgálat
SZABÓ JÁNOS: A civil kontroll nemzetközi formái
AMBRIS JÓZSEF: A polgári védelem feladatai

EZREDFORDULÓ 5. szám (október)
CSIKÓS-NAGY BÉLA: A magyar gazdaságpolitika az ezredfordulón – realitások és illúziók. hipotézisek a magyar gazdaság jövõjérõl
SALÁNKI JÁNOS: A Balaton és a Balaton-kutatás az ezredfordulón
MÉHES KÁROLY – KOSZTOLÁNYI GYÖRGY: A humángenetika társadalmi jelentõsége
LUDVIG ZSUZSA: A magyar–orosz gazdasági kapcsolatok és perspektívái
SOLTÉSZ MIKLÓS: Gyümölcstermesztésünk jelene és jövõje
BALÁZS NÁNDOR: A fizika mind divat

EZREDFORDULÓ 6. szám (december)


Vissza