ASZTRONAUTIKA – CSILLAGÁSZAT

A Drake-formula (Blokk) 157. o. (4. sz.)
ALMÁR IVÁN: A technikai civilizációk sorsa 156. o. (4. sz.)
BOTH ELÕD – MÉSZÁROS ISTVÁN: Nem csak a  húszéveseké a világûr! 132. o. (3. sz.)
BOTH ELÕD: Épül a nemzetközi ûrállomás 163. o. (4. sz.)
A Mars kutatása folytatódik 539. o. (12. sz.)
BÕDY ZOLTÁN: Fekete lyuk ette meg a bolygómat? 564. o. (12. sz.)
FÛRÉSZ GÁBOR: Égi utakon 90. o. (2. sz.)
Teljes napfogyatkozás Magyarországon. A fogyatkozások kialakulásáról, jelenségeirõl és azok megfigyeléseirõl 358. o. (8. sz.)
KÉRI ANDRÁS: Napharapás 363. o. (8. sz.)
LUDMÁNY ANDRÁS: Napfizika az ezredfordulón 338. o. (8. sz.)
PINTÉR TEODOR PÉTER: A napkorona 342. o. (8. sz.)
SIK ANDRÁS – SIMON TAMÁS: Holdunk tartogat még meglepetéseket! A Lunar Prospector ûrszonda eredményei 229. o. (5. sz.)
A Galileo ûrszonda legújabb eredményei 73. o. (2. sz.)
SIMON TAMÁS: Kozmikus délibáb. A Földhöz hasonló bolygó a Naprendszeren kívül? 162. o. (4. sz.)
SIMON ANDRÁS – SIK ANDRÁS: A Mars-kutatás legújabb  eredményei 494. o. (11. sz.)
VERÕ JÓZSEF: Napszélmérés a Föld felszínén. Geomágneses pulzációk 346. o. (8. sz.)
 
 

Apróbb közlemények

Galaktikus meglepetések (31. o., 1. sz.), Földközeli kisbolygók (31. o. 1. sz.), Kísérlet a bolygóközi tér történetének feltárására (33. o. 1. sz.), Zavaró körülmények (77. o. 2. sz.), Áttörés kitörésügyben (79. o. 2. sz.), Nem lesz „nagy zutty”? (127. o. 3. sz.), A Mars északi pólussapkája (128. o. 3. sz.), Elszalasztott kisbolygó randevú (128. o. 3. sz.), A világegyetem kódolt életkora? (228. o. 5. sz.), Csillag- és üstökösporszívó (228. o. 5. sz.), A szuperszelek felfedezése (270. o. 6. sz.), Az elsõ bolygórendszer a naprendszeren kívül! (318. o. 7. sz.), „Kozmikus karusszel” (320. o. 7. sz.), Új japán teleszkóp kezdte meg mûködését: a Subaru (415. o. 9. sz.), Magyar felfedezésû szupernóva (466. o. 10. sz.), g-kitörések új megvilágításban (468. o. 10. sz.), Információs robbanás a pulzáló változócsillagok kutatásában (510. o. 11. sz.), Világvége (511. o. 11. sz.), A Hubble híres bolygóképe csak háttércsillag? (511. o. 11. sz.), Hideg törpék (561. o. 12. sz.), Meleg éjszakák (562. o. 12. sz.), Nem volt hógolyózás! (562. o. 12. sz.).

Folyóiratszemlék

Leltár Herschel kertjében (239. o. 5. sz.), Klímaváltozás a Vénuszon (383. o. 8. sz.).Vissza