Tartalom - 130. évf. 10. sz. 1999. október
Újságírás és tudomány (Összeállította: Németh Géza
Paul Kurtz: Alkalmazható-e a kritikus gondolkodás a vallásra?
Fried Ervin: Legkedvesebb rémálmom
 Takács-Sánta András: Ember uralta Föld?
Németh Géza: Dél-Afrika színei. Második rész
Martin Gardner: A szerencsés számok és a 2187
LEVÉLSZEKRÉNY
Sümegi Pál: Csigák és kagylók a régészeti kutatásokban. Az õsi francia konyhától az ásatag légtüneménytanig. Elsõ rész
Cornides István: Békésy György, a budapesti egyetem fizikaprofesszora
Léteznek-e a Higgs-bozonok? (Összeállította: Bõdy Zoltán
Beck Mihály: Nevezzenek el utcákat a legkiválóbb magyar tudósokról!
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Gyõry Kálmán: Bolyai János számelméleti és algebrai kutatásairól. Kiss Elemér „Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából” címû könyvérõl
Szili István: Lösz elõttem, lösz utánam?
Bélafiné Bakó Katalin, Gubicza László: Az aromák titkai
Vörös Gábor: Mesterséges intelligencia. Harmadik rész. A gondolkodás modellezése
Telbisz Tamás: Karszt az üvegházban
FOLYÓIRATOK
ÚJ KÖNYVEK
Címképünk: Vörös és fekete (Vizúr János felvétele) (A Nimród Fotóklub „Találkozás a természettel” fotópályázatának Természet Világa különdíjas képe)
Mellékletünk: A VIII. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Inkeller Judit és Báthory Bettina, Guth Elektra Holda, Fehér Ágnes, Tolnai Borbála, Kozák Csaba és Raics Zoltán írása), valamint a IX. Természet–Tudomány Diákpályázat felhívásai
Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 1999. évi 5. szám


Vissza az archívumba