Felhívás

A MÚOSZ  Bálint György Újságíró Iskola és a Tudományos Újságírók Klubja idén is meghirdeti a

TUDOMÁNYOS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÚJSÁGÍRÓ-STÚDIÓT,

ahová olyan magasabb éves egyetemi, fõiskolai hallgatók, illetve végzett diplomások jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek a tudomány, a technika ill. a környezet- és természetvédelem kérdéseinek a nyomtatott és az elektronikus sajtóban való közérthetô megjelenítésére.

A nyugati világban jelentôs közvélemény- és mûveltségformáló szerepet betöltô

természettudományos technikai környezetvédelmi ismeretterjesztés

nem könnyû feladat, miközben mind fontosabbá válik a természettudományos és mûszaki ismeretek, eredmények sajtóbeli bemutatása, valamint a nap mint nap felmerülô környezeti és természeti problémák tudományos hátterének megvilágítása a közvélemény számára. Az újságírás e sajátos területén különösen kívánatos a megfelelô elôképzettség. A stúdió speciális tematikájának elvégzésével a résztvevôk megszerezhetik az alapokat ahhoz, hogy a tudomány, a technika, illetve a környezetvédelem szakavatott ismeretterjesztôivé és médiaszakemebereivé váljanak.

A tanfolyamra elsôsorban magasabb évfolyamos egyetemi ill. fôiskolai hallgatók vagy fiatal diplomások jelentkezését várjuk. Feltétel: az angol vagy más nyelv legalább középszintû (beszéd- és olvasási készségi) ismerete.

A tanfolyam 1999 októberében kezdôdik és 2000 májusáig tart. Heti egy alkalommal délután 2x2 órás elméleti, illetve mûhelyfoglalkozás, valamint 8 alkalommal a második félévben mûhelyfoglalkozás egye-egy szerkesztôségben. A tanfolyam végén a hallgatók záródolgozatot nyújtanak be.

Az eddig végzett két évfolyam hallgatóinak tapasztalatai azt mutatják, hogy többen sikerrel kapcsolódnak be a televízió, a rádió, a nyomtatott sajtó tudományos mûhelyeinek, rovatainak (MTV DELTA, Rádió Oxigén; Természet Világa, Népszabadság) munkájába, ill. tudományos kutató mûhelyek nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeibe.

Jelentkezési határidô:
1999. október 1. péntek

A jelentkezéseket a MÚOSZ  Bálint György Újságíró Iskola tanulmányi osztályának címére kell elküldeni: 1062 Budapest, Andrássy út 101. (Tel.: Mészöly Nóra, 342 4703.) Részletes felvilágosítást adnak a Tudományos Újságírók Klubjánál is (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel. és fax: 3187506, e-mail: termvil@mail.datanet.hu). A jelentkezéshez részletes önéletrajzot kell csatolni. A tanfolyam létszáma korlátozott, ezért a leendô halgatókat egy személyes találkozóra is behívjuk.

Tandíj: 48 000 Ft.

A tanfolyam sikeres elvégzésérôl a MÚOSZ  Bálint György Újságíró Iskola és a Tudományos Újságírók Klubja közös bizonyítványt ad ki.Vissza