Tartalom - 130. évf. 8. sz. 1999. augusztus
Lap a Napról (S. Gy.) 
Ludmány András: Napfizika az ezredfordulón
Pintér Teodor Péter: A napkorona
 Verõ József: Napszélmérés a Föld felszínén. Geomágneses pulzációk 
Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozások és a történelem
Abonyi Iván: Égi mechanika – ókori történelem
Fûrész Gábor: Teljes napfogyatkozás Magyarországon. A fogyatkozások kialakulásáról, jelenségeirõl és azok megfigyelésérõl
Kéri András: Napharapás 
A napfogyatkozás élménye – diákpályázat
Tóth László: Napfogyatkozás és népmûvészet 
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Szlávik Lajos, Fejér László: Belvizek és árvizek 1999 tavaszán
Varjú Dezsõ: Lokalizáció felületi vízhullámok segítségével. Hullámok segítik a vadászó molnárkát
Aki aranyat csinált bauxitból. Beszélgetés Bárdossy György geológussal (Buka Adrienne interjúja) 
FOLYÓIRATOK
ÚJ KÖNYVEK
Címképünk: Az égbolt látványa a teljes fogyatkozás idején
Borítólapunk második oldalán: A teljes napfogyatkozás (Lásd Fûrész Gábor írását!)
Borítólapunk harmadik oldalán: Egy lap a napfogyatkozások bélyeggyûjteményébõl
Mellékletünk: A VIII. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei. Naal Alexander és Raffai Péter, Nánási Tibor, Szalai Gabriella, Balázs L. Ágota és Szõcs M. Mónika, Bálint N. Miklós, valamint Bardoczi István írása. A magyar Természettudományi Társulat diákversenyei
Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 1999. évi 4. szám


Vissza az archívumba