Lap a Napról

Szerkesztõségünk tervei között már évek óta szerepelt egy Nap különszám kiadása. Kedves Olvasó, tekintse most ezt az augusztusi tematikus számunkat ízelítõnek, kóstolónak e még nagyobb vállalkozásból.

  Az itt következõ összeállításnak idõszerûséget egy ritka természeti jelenség ad. Magyarországon is részesei lehetünk most augusztus 11-én a századunkban idehaza egyszer bekövetkezõ tüneménynek, a teljes napfogyatkozásnak. A Hold árnyéka mintegy tíz perc alatt hazánkon is átsuhan, s ha az idõjárással is szerencsénk lesz, életre szóló élménnyel gazdagodhatunk.

  Ugye milyen érdekes, hogy legközelebbi hozzátartozónk, akinek létünket is köszönhetjük, akkor kerül figyelmünk középpontjába, amikor pár percre eltûnik megszokott életünkbõl. Azok a kutatók, szakemberek, akik ebben a számunkban a Napról írnak, szorosabb kapcsolatban állnak éltetõ csillagunkkal. Róla megszerzett tudásukat igyekeznek most velünk is megosztani, hogy felkészültebben élhessük át életünk egyszeri eseményét.

  Az írások összegyûjtésében, a szám szerzõi csapatának kiépítésében Dürr János szerkesztõkollégánké a fõ érdem. Õ nemcsak tudásanyagával, hanem érzelmeivel is kötõdik a csillagászathoz.

  Fõszerkesztõként csupán azt fájlalom, hogy kedves, kiváló egykori szerzõnk, Marik Miklós már nem érhette meg ezt az eseményt, nem írhatott e számunkba a Napról, melynek egyik legjobb ismerõje volt. Kérem lapunk hûséges olvasóit, keressék elõ és olvassák el kiegészítésként e számunkhoz a Természet Világában megjelent két korábbi írását: A Naprendszer keletkezése (1977. 11. sz.), és A naptevékenység és földi hatásai (1980. 4. sz.).
 

STAAR GYULA


Természet Világa, 130. évf. 8. sz. 1999. augusztus, 338. o.
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/ 
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/ 


Vissza a tartalomjegyzékhez