FIZIKA – MATEMATIKA – SZÁMÍTÁSTECHIKA

A világ nem más, idõgép (BÕDY ZOLTÁN összeállítása) — 472. old. (10. sz.)
A világegyetem sötét kora (BÕDY ZOLTÁN összeállítása) —  374. old. (8. sz.)
ABONYI IVÁN:
Egy alapkönyv — 93. old. (2. sz.)
Eötvös Loránd az általános relativitáselmélet bölcsõjénél. Eötvös Loránd születésének százötvenedik évfordulója —  251. old. (6. sz.)
Kötélmágia és ami mögötte fizika —  525.old. (11. sz.)
ALBERT PÉTER:
Szél hajt szél ellen —  410. old. (9. sz.)
BÕDY ZOLTÁN:
Újabb kvarkok a láthatáron —  183. old. (4. sz.)
Érdemes-e meghalni a tudásért? Harcban a kvantummechanika értelmezéséért —  235. old. (5. sz.)
FARKAS ZSUZSA:
A felületi feszültségrõl. A 150. éve született Eötvös Loránd emlékére —  502. old. (11. sz.)
KÖRMENDI ALPÁR:
Az Eötvös-inga és alkalmazásai —  352. old. (8. sz.)
MARTIN GARDNER:
Mi is igazából a matematika? Vélemény Reuben Hersh könyvérõl (BENCZE GYULA fordítása) —  126. old. (3. sz.)
Newcomb paradoxona —  302. old. (7. sz.)
Függelék — 361. old. (8. sz.)
MESKÓ ATTILA:
Geofizikai módszerek a régészetben — 440. old. (10. sz.)
GÁL JÓZSEF–HORVÁTH GÁBOR–POMOZI ISTVÁN–RÜDIGER WEHNER:
Az égbolt polarizálatlan pontjai.
1. rész — 151. old. (4. sz.)
2. rész — 212. old. (5. sz.)
GRUIZ MÁRTON:
A kaotikus mechanika kapcsolata Platónnal és a levelelestésztával — 389. old. (9. sz.)
JÁNOSI IMRE:
A homok titkai — 19. old. (1. sz.)
KROÓ NORBERT:
Hûtés lézerfénnyel — 98. old. (3. sz.)
LÓCZI LAJOS:
A Mathetmatica elsõ évtizede. Egy számítógépes program, amely új korszakot nyitott az ezredforduló küszöbén — 515. old. (11. sz.)
PUSZTA SÁNDOR:
A mágneses tér vizsgálta — 443. old. (10 sz.)
ROBERT NOZICK:
Hozzászólások a Newcomb-paradoxonhoz — 358. old. (8. sz.)
TÉL TAMÁS:
A káosz természetrajza — 386. old. (9. sz.)
Túl a valón (BÕDY ZOLTÁN összeállítása) — 544. old. (12. sz.)
VÖRÖS GÁBOR:
Új számítástechnikai megoldások.
1. Neurális hálózatok — 365.old. (8. sz.)
2. Minõsítõ logika — 425. old. (9. sz.)
3. Új számítástechnikai megoldások — 470. old. (10. sz.)


Apróbb közlemények

Pontosabb atomóra lehetõsége? (33. old. 1. sz.), Molekuláris vulkán (33. old. 1. sz.), „Körnet” (33. old. 1. sz.), Városképek az interneten (78. old. 2. sz.), Gallium-üzlet vagy asztrofizika? (132. old. 3. sz.), Naprendszerünk stabilitása és a káosz-elmélet (269. old. 6. sz.), A számítógép kínaiul tanul (270. old. 6. sz.), Szófelismerõ neuronhálózat (270. old. 6. sz.), Telefonösszeköttetés mûholdak segítségével – verseny a világûrben? (317. old. 7. sz.), Vasatommagok a kozmikus sugárzásban? (319. old. 7. sz.), Véges tömegû neutrínók a Hold árnyékában (416. old. 9. sz.), Õsrobbanás az alagútban (463. old. 10. sz.), A sötétség peremén (463. old. 10. sz.).Vissza