Tartalom - 129. évf. 9. sz. 1998. szeptember
Tél Tamás: A káosz természetrajza (HORIZONTOK)
Gruiz Márton: A kaotikus mechanika kapcsolata Platónnal
és a levelestésztával
Szatmáry Zoltán: Mi lesz veled, magyar (kultúra)?
Éretlen tudattal a haladás katasztrófa lehet. Carl Friedrich von Weizsäcker professzorral beszélget Dieter Mersch
Varjú Dezsô: Világjáró madarak
Hír János: 50 millió év üzenete a messeli olajpalában
Gergely János nyílt levele
Barcsay László: Az ökoturizmus
Albert Péter: Szél hajt szél ellen
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Elektronikus Olvasónapló (Szabó T. Attila összeállítása)
Edward Goldsmith: A véletlenszerûség kultusza és a teleológia tabuja
Kalotás Zsolt: Miklapuszta – szikes pusztáink éke
Vörös Gábor: Új számítástechnikai megoldások. Második rész: Minôsítô logika
Kecskeméti Tibor: „A magyar geológusok cselekedetei”
Bencze Gyula: Tagválasztás az Akadémián (Anno...)
Az evolúció nagy lépései. John Maynard Smith és Szathmáry Eörs új könyvérôl
ÚJ KÖNYVEK
FOLYÓIRATOK
Címképünk: Vonuló madarak (Kalotás Zsolt felvételeibôl Kovács Attila montázsa)
Mellékletünk: Egy tudós iskolája. Megemlékézés Szily Kálmánról. (Cseke Henrietta riportja)

A VII. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei: Kálmán Krisztina, Fekete András Oszkár, Torma Villô és Bazsó Éva írása, valamint a Magyar Asztronautikai Társaság Kedvenc bolygóm címû diákpályázatának díjnyertes munkája (Fülep Dániel cikke).


Pótfüzetünk: Szkeptikus Lapok 2. száma (Czelnai Rudolf, Laczkovich Miklós, Vágó István, Claudio Benski, Németh Géza, Beck Mihály és Bartha Lajos írásai).


Vissza az archívumba