Gyöngyhalászat

Pályázatot írunk ki a Világháló (World Wide Web) természettudományos „gyöngyszemeinek” felkutatására. (A keresést egy-egy tudományág tetszés szerint kiválasztott témakörével érdemes kezdeni).

A pályamû néhány „hálószem” (Web site) részletes vagy rövid, magyar nyelvû olvasmányos leírásából álljon. A hosszabb ismertetések ne haladják meg az egy–másfél, a rövidebbek a fél, összesen az öt gépelt oldalt.

A kéziratot 4 példányban küldjék be. Az írásokhoz legfeljebb saját, kézzel rajzolt ábrát lehet mellékelni.

Minden ismertetéshez pontosan meg kell adni, hogy milyen címen található meg az összeállítás – bárhol a világon –, melyrõl az írás szól.

A pályázat beküldésének határideje: 1998. október 31.

Cím: Természet Világa, 1444 Budapest, Pf. 256. A borítékra írják rá: Diákpályázat.

Pályadíjak: I. díj: 12 000 Ft, II. díj: 8 000 Ft III. díj: 6 000 Ft.

 


Vissza