A VII. Természet–Tudomány Diákpályázat nyertesei

Lapunk 1997. évi diákpályázatára a Tübingeni Egyetem Agysebészeti Tanszékének professzora, dr. Ernst Grote által kiírt Orvostudományi különdíj kategóriában 70 pályamû érkezett. A pályázatokat dr. Koch Sándor virológus, dr. Csermely Péter biokémikus és Kapitány Katalin szerkesztô értékelte. A bírálóbizottság az alábbi díjak odaítélésérôl döntött:

I. díj: Mezei Amália, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár, Románia (tanára: Darvay Béla). A cikk címe: Népi gyógymódok, orvoslási szokások lakóhelyemen, Aranyosgerenden és környékén.

II. díj: Mizsei Szabina, Ward Mária Angolkisasszonyok Leánygimnáziuma, Kecskemét (tanára: Halász Antónia). A cikk címe: Küzdelem a malária ellen.

III. díj: Greif Lídia, Kazinczy Ferenc Szakközépiskola, Komló (tanára: Gulyás Józsefné). A cikk címe: Semmielweis Ignác.

A Magyar Mozgókép Alapítvány Népszerû–Tudományos Film Szakkuratóriuma által kiírt videofilm-pályázatokat Kabdebó György filmrendezô, Rák József operatôr és Staar Gyula, a Természet Világa fôszerkesztôje bírálta. A bírálóbizottság elsô díjat nem adott ki. Megosztott második díjban részesítette az alábbi diákok alkotásait:

Bora László, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Debrecen (tanára: Ölveti Klára). A videofilm címe: Végveszélyben a kökörcsin.

Bacsárdi László–Friedl Zita, Széchenyi István Gimnázium, Sopron (tanáruk: Lang Ágota). A videofilm címe: Idôutazás csillagászati emlékekhez.

Kóbor Csilla–Ozsváth Emese, Szent László Gimnázium, Budapest. A videofilm címe: A macska-AIDS kutatása.

Dobsa László–Durkovic Éva, Mezôgazdasági Szakközépiskola, Somorja és Pozsonyi Magyar Gimnázium, Szlovákia. A videofilm címe: "A Duna új útjain. "

KÜLÖNDÍJAK

Élet és Tudomány Egyesület:
Födi Eszter: (Deák Ferenc Gimnázium, Szeged, tanára: dr. Sisák Sándorné) "Afrika óriásmadarának honosítása farmos keretek között."

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala:
Hideghéthy Szilvia: (Pozsonyi Magyar Gimnázium, Szlovákia, tanára: Berta Ilona) "A Duna menti erdôgazdálkodás."
Molnár Csaba: (Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös) "Szukcesszió oda-vissza."

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület:
Máté Sándor: (Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár, tanára: Kisvárdai Antalné) "Egy tó flórájának és faunájának változása
Vincze Szabolcs: (Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok) "A fegyverneki Holt-Tisza ökológiai vizsgálata."

Magyar Természettudományi Múzeum:
Tóth Anikó: (Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Csongrád) "A szentesi csiga, avagy a Cerrithium sentesiense."
Ördögh Máté: (Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, tanára: Tóth Piroska) "Kísérleti leírás a nappali pávaszemek kiröptetésérôl és életfolyamataik nyomon követésérôl."

Magyar Természettudományi Társulat:
Székely Gábor: (Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma, tanára: Vetéssy Katalin) "Magyar természettudós a pápuák földjén."
Fekete András Oszkár: (Benedek Elek Tanítóképzô, Csíkszereda, Románia) "A szarvasgomba-termesztés adaptációja a székelyföldi Rugonfalván. "

Mosonmagyaróvári Környezetvédô Egyesület:
Sebô Nóra: (Pozsonyi Magyar Gimnázium, Szlovákia, tanára: Stöszel Emma) "Csallóköz – Aranykert."
Mikóczi Márió: (Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Pápa, tanára: Pénzes Ferenc) "A magyar cifra kankalin hazai termôhelyeinek rekonstrukciója. "

Park Kiadó:
Bajor Péter–Dobra Szabolcs: (József Attila Gimnázium, Székesfehérvár, szakkörvezetô: Fûrész Gábor) "A Hale–Bopp üstökös krónikája."
Nemes Lilla: (Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros, tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) "A pestis Európában."
Koncsek Krisztina: (Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola, Szeged, tanára: Kovács Józsefné) "Egészséges életmód, avagy az én életmódom."
Gyenes Tünde: (Ward Mária Angolkisasszonyok Leánygimnáziuma, Kecskemét, tanára: Fehér Gabriella) "A népi gyógyítás, avagy a kuruzslás."

TIT Szövetség Iroda:
Eppel Tamás: (Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Pápa) "A 360 éves pápai Türr István Gimnázium fizikaszertárának érdekességei."
Kispál Éva: (Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros, tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) "Értelmetlen küzdelem?"

Tudományos Újságírók Klubja:
Székely Noémi Kinga: (Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár, Románia, tanára: Darvay Béla) "Körmöczi János, az új és korszerû természettudományos oktatás megteremtôje a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban."
Balázs Ágota Magdolna: (Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia, tanára: Török Árpád) "Aki a Kászon vizét issza, szíve ide vágyik vissza. "

Springer Hungarica Kiadó:
Csedô Krisztina: (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Románia, tanára, Bíró Tibor) "Ars Medica – egy 16. századi magyar orvosi könyv."
Bazsó Éva: (Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, tanára: dr. Schweighoffer Ernôné) "Asszony és küzdelem."
Torma Villô: (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest, tanára: Fazekas Andrea) "Schulek Vilmos élete és munkássága."
Kalo Tamara–Könyves Balázsházi Noémi: (Szinyei Merse Pál ÁItalános Iskola és Gimnázium, Budapest) "Kiütéses tífusz."

Typotex Könyvkiadó:
Fábri Zoltán: (Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat, tanára: Fábri Miklós) "Iskolám volt tudóstanárának életútja és munkássága."
Péter Ferenc Zsolt: (Baróti Szabó Dávid Líceum, Románia, tanárai: Velenczei András és Velenczei Melinda) "Az erdôfülei vasgyár története."
Gócz Enikô: (Kersekedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia, tanára: Nagy Méhész Gyöngyi) "Az égi golyóbiskáktól – a világosság különbözô színû habjai hosszáig."
Fekete Beatrix: (Németh László Nyolcosztályos Gimnázium, Budapest, tanára: Kiss Margit) "A gyertya."

Kulturtrade Kiadó:
Nagy József: (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Románia, tanára: Petô Mária) "A szikra mint fotós és fotómodell."
Bacsárdi László–Friedl Zita: (Széchenyi István Gimnázium, Sopron, tanáruk: Lang Ágota) "Versenyfutás a felhôkkel, avagy egy égi vándor figyelésérôI."
Bakos Beáta: (Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola, Szeged) "A gazdálkodás hatása a biodiverzitásra."
Egri Virág: (Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, tanára: Zolnai Ildikó) "A foltos szalamandra kutatása az Aggteleki-karszt területén 1996-ban."
Dékány Adrienn: (Szent László Vízügyi Szakközépiskola, Baja, tanára: Nebojszki László) "A vadgesztenye-aknázómoly nyomában. "

Diákpályázatunk sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak:
Agát Kft. (Budapest), Chronos Kft. (Budapest), Martin Gardner matematikus (Hendersonville, Egyesült Államok), Ernst Grote (Tübingen, Németország), Franz Karl Klepp (Maulburg, Németország), Korona Kiadó (Budapest), Kunos Péter (Budapest); Magyar Hivatalos Közlönykiadó (Budapest), Magyar Madártani Intézet (Budapest), Magyar Mozgókép Alapítvány Népszerû–Tudományos Film Szakkuratóriuma (Budapest), Német–Magyar Társaság (Stuttgart, Németország), Simonyi Károly fizikus (Budapest), Szily Kálmán Mûszaki Szahközépiskola és Szakmunkásképzô Intézet (Budapest), Szendrô Szabolcs hegymászó (Budapest), TIT Budapesti Ismeretterjesztô Társulat (Budapest), Varjú Dezsô biokibernetikus (Tübingen, Németország), ZOOM Kft. (Budapest).

Lapunkra egyéves elôfizetést kap:
Tolnai Borbála
(Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, Budapest), Kohári István (Széchenyi István Gimnázium, Szolnok), Leviczky Annamária (Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza), Tüskés Anna (Veres Pálné Gimnázium, Budapest), Farkas Balázs (Szent László Vízügyi Szakközépiskola, Baja), Kovács Eszter (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest), Longa Anna (Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium), Székely Gábor (Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma), Lengyel Melinda (Pozsonyi Magyar Gimnázium, Szlovákia), Balogh Enikô (Nagy Mózes Gimnázium, Kézdivásárhely, Románia), Tóth Valéria (Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola, Pécs), Szász Noémi (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Románia), Tolnai Borbála (Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, Budapest), Kálmán Krisztina (Pápai Református Kollégium Gimnáziuma), Kemenczei Kata (Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, Budapest), Kelemen Henrietta (Pozsonyi Magyar Gimnázium, Szlovákia), Bozsaky Tamás (Ipari Szakközépiskkola, Révkomárom, Szlovákia), Taraza Busra (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest).

A kultúra egysége és a Matematikai különdíj kategóriában pályázó nyertes diákok Simonyi Károly és Franz Karl Klepp jóvoltából folyóiratunkra egyéves elôfizetést kapnak.

Az egyéves Természet Világa-elôfizetés mellett a Chronos Kft. ajándékát kapják a következô felkészítô tanárok:
Petô Mária (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Románia), Darvai Béla (Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár, Románia), Nagy Méhész Gyöngyi (Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia), Velenczei Melinda és Velenczei András (Baróti Szabó Dávid Líceum, Románia), Török Árpád (Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia), Stöszel Emma, Berta Ilona, Kulcsár Mónika és Kováts Márta (Pozsonyi Magyar Gimnázium, Szlovákia), Oláh György (Ipari Szakközépiskkola, Révkomárom, Szlovákia), Tóth Piroska, Zolnai Ildikó és Erdôsi Györgyné (Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium, Budapest), Schweighoffer Ernôné dr. (Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa), Trencséniné Berzai Zsuzsanna (Széchenyi István Gimnáziuma, Dunaújváros).


Természet Világa, 129. évf. 3. sz. 1998. március
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez