Címlap
 
Tartalom - 128. évf. 12. sz. 1997. december
Staar Gyula: Köszönet és üzenet
Czelnai Rudolf: Kellemetlen meglepetések az üvegházban
A nagy csempézô. Beszélgetés Roger Penrose-zal, 
az Oxfordi Egyetem professzorával (Staar Gyula interjúja)
Kiss Árpád,
Perjés Zoltán:
A gravitációs hullámok 
Búcsúzunk Lázár Istvántól (S. Gy.)
Bárdos György: A vérnyomás. Elsô rész
Nagy József: Szervetlen polimerek és halmazok 
Dürr János: A tudomány napja
Gyenis Gyula: DNS-vizsgálat ôsemberi csontokból
Trunkó László: A karlsruhei Természettudományi Múzeum 
Németh Géza: Szigetek nagyító alatt: Madeira
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Elektronikus Olvasónapló (Szabó T. Attila összeállítása)
Both Elôd: Naprendszeren kívüli bolygók vagy oszcillációk?
Rózsa Péter: Kétszáz éve hunyt el James Hutton 
Kádár Zoltán: Kétszáz éve született Charles Lyell
Gellér Tibor: A tetmészet festôje: Csergezán Pál
Nagy Domokos Imre: Vadászat a képzômûvészetben 
Találkozás a természettel. Az Év Természetfotósa '97 pályázat
Siposs András: Maja próféciák – színes fantáziák (SZKEPTIKUS SAROK)
Pataki Erzsébet: Legyen tartásunk! (LEVÉLSZEKRÉNY) 
FOLYÓIRATOK
ÚJ KÖNYVEK
Címképünk: Csergezán Pál "Remete" címû festménye
Diákpályázat-mellékletünk: A VI. Természet-Tudomány Diákpályázat
cikkei (Kotán Edit, Bíró Dániel, Máté Adél, Lakatos Veronika, 
Csapó Olga, Barna Rita, Csupor Dezsô és Nagy József írása); 
Kutató diákjaink nemzetközi sikerei; Diákolimpiák – magyar sikerek 
Mellékletünk: Ezredforduló 3. szám
A Természet Világa 1997. évi tartalomjegyzéke
A Természet Világa 1996. évi tartalomjegyzéke 
Vissza az archívumba