SZKEPTIKUS SAROK


Az X-akták fogyasztása káros az egészségre!

Az emberek ízlése - köztudomásúlag - különbözô. Én például szeretem a science-fictiont, sôt már magam is írtam ilyesmit. A horrorfilmeket elviselem, bár nem szeretem. A horror-science-fictiontôl kifejezetten felfordul a gyomrom, de el tudom fogadni, hogy vannak, akik szeretik. Azt azonban - úgy gondolom - senki sem szereti, ha ország-világ színe elôtt sorozatosan átverik. Márpedig az X-akták c. tévésorozat esetében ez történik. Nem a filmek cselekményének ostobaságáról van szó, ami a sci-fi esetében menthetô, hanem arról, hogy a film készítôi el akarják hitetni: ez a valóság, amelyet az FBI neve hitelesít.

A magyar - közszolgálati - televíziónak joga van egy ilyen sorozatot sugározni, ezt nem vonhatja kétségbe senki. Ugyanakkor kétséges, hogy a köz szolgálatának fogalmába belefér-e. Még inkább megkérdôjelezendô, hogy szabad-e úgy felkonferálni a mûsort - mint ez a napokban történt, hogy "most pedig lapozgassunk az FBI aktái között", ami egyértelmûen megpróbálja hitelesíteni az elfogadhatatlant. A válasz - szerintem - csak nemleges lehet. Akkor pedig felmerül a harmadik kérdés: ki irányítja a tévé mûsorpolitikáját és hogyan?

A tévé tudományos ismereteket terjesztô osztálya - ha van ilyen - bizonyára nem tûzné mûsorra az X-aktákat, ezt csak a szórakoztató mûsorokkal foglalkozó osztálya teheti. Lehetséges azonban, hogy e két részleg nem tud egymás munkájáról, vagy még inkább: egymás ellen dolgozik? Hiszen az X-akták tudatromboló hatását százszorannyi józan ismeretterjesztés sem tudja ellensúlyozni. Nemcsak azért, mert az ismeretterjesztô mûsorokat összehasonlíthatatlanul kevesebben nézik, mint a szórakoztatókat, hanem mert az X-akták sok pénz felhasználásával, a maga nemében jól van megcsinálva, míg az ismereteket terjesztô mûsorok rengeteg kívánnivalót hagynak maguk után. A két súlycsoport közötti különbséget tetézi, hogy az X-akták mindig fômûsoridôben megy, míg az ismeretterjesztés a legrosszabb idôpontokban. És fôleg azért, mert az X-akták az énelmek mélyét kavarja fel, míg a tudományos ismeretterjesztés az értelemre próbál meg hatni. No de, a KÖZSZOLGÁLATI TV mégiscsak egységes egész, melynek skizofréniáját az ország lakossága - mely adóforintjaiból fenntartja - szenvedi el.

A fenti tirádára bárki megvonhatja vállát: a tévét le lehet zárni, nézése nem kötelezô. Ez igaz. De a nézettségi index azt mutatja, hogy ez nem történik meg. Erre azt szokták mondani, hogy az embereket ne nézzük le, elég érettek ahhoz, hogy tudják, mit higgyenek el. Lehet-e azonban ezt mondani akkor, amikor egy korábban vetített brazil filmsorozat alkalmával gyûjtést rendeztek Isaura, a rabszolgalány kiszabadítására? A televíziót - különösen fômûsoridôben - nagyon sokféle képzettségû és beállítottságú ember nézi, akik közül sokan nem állnak szilárd elvi alapokon és a mûsor után azt mondják: hiszen a tévében is látni lehetett, és FBI is megerôsíti, hogy "az igazság odaát van", hogy testbôl kiszakadt testvérek gyilkolnak, ártó szellemek, manók garázdálkodnak és íme, hogy megbüntetik a hitetlent. Hogy az FBI sem tud más megoldást, mint a babonás ördögûzést. Vajon hogyan hat ez a miszticizmusra amúgy is hajlamos serdülôkre egy (nem mindig békés) szektákkal zsúfolt társadalomban? Nem kellene-e a tévé mûsorpolitikájáért felelôsöknek elgondolkodniuk azon, miért is felelôsek és mi lesz szándékuk, vagy oda nem figyelésük következménye? Nem kellene emlékezniük, hogy az Egyesült Államokban a csoportos szekta-öngyilkosságok helyszínén a falak az X-akták képeivel voltak teleragasztva? Nem kellene tudniuk, hogy ezek az öngyilkosságok csak a jéghegy csúcsát mutatták? És végül: nem kellene ráeszmélniük, hogy nem a tévé elôfizetôi döntik el, pénzükért mit kapnak, hanem azok, akiket a döntésre felhatalmaztak? Ez a felhatalmazás azonban hatalmas felelôsséget jelent, amit nem mindenki tud vállalni. De ez nem is kötelezô.

A dohányzás alattomos egészségkárosító hatása csak évszázadok alatt derült ki. De amikor nyilvánvalóvá vált, az emberiség egészségéért és jövôjéért aggódók ha nem is sokat, de annyit elértek, hogy minden doboz cigarettára, minden hatalmas cigarettaplakátra legalább apró betûkkel rá van írva: a dohányzás káros az egészségre. Ha a tudatformáló nagyhatalom, a televízió irányítói a tudatromboló szórakoztatásról nem akarnak lemondani, az olyan filmek elôtt, melyek hazug volta egyértelmûen ártalmas, ahelyett, hogy rátesznek még egy lapáttal - csak egy villanásnyira - legalább kiírhatnák: a filmben látható cselekmények nem valósak, csak a fantázia termékei. Vagy ez csak az én korcs fantáziám terméke?

CSABA GYÖRGY


Természet Világa, 128. évf. 9. sz. 1997. szeptember, 429. o.
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez