Címlap

Tartalom - 128. évf. 5. sz. 1997. május
Michelberger Pál: Nemzeti nyelv a tudományban: múlt--jelen--jövô?
Balázs Nándor: Káosz és kvantummechanika
Zeöld Orsolya: Az együttélés nehézségei.
Elônyös kapcsolatok az állatvilágban
Embey-Isztin Antal: Ôsmaradványok a Marsról?
Abonyi Iván: Arthur Koestler képe az újkori tudomány születésérôl
Hraskó Péter: Látogatóban Hipparkhosznál
Koch Sándor: Szubjektív viorlógia. Elsô rész
Németh Károly: Monogenetikus bazaltvulkáni jelenségek
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Schiller Róbert: Az ikonfaragó kémikus (KÖZÖTT)
Kovács András
és Fekete István:
Sziva -- egy zöld folt a Szaharában
Both Elôd: A Hubble-ûrtávcsô második nagyjavítása
Takácsné Bolner Katalin: A budai Vár-barlang
Amikam Aharoni: Elmélet és kísérlet egyezése
Puskás Ferenc: Hogyan keletkezik a villám?
ÚJ KÖNYVEK
(köztük: REIMAN ISTVÁN: Nemzetközi matematikai diákolimpiák 1959-1994)
FOLYÓIRATOK
Mellékletünk: A VI. Természet-Tudomány Diákpályázat cikkei
(Nagy Tamás, Ozogány Kata, Longa Anna, Durkovic Éva,
Garamvölgyi Péter, Sebô Nóra és Markó Károly írása)


Vissza az archívumba