Tartalom 128. évf. 1. sz. 1997. január
Berényi Dénes: Tudomány és társadalom az ezredfordulón
Falus András: A kettôs felismerés. A T-limfociták jelelgzetes "látásmódja" (Orvosi Nobel-díj 1996)
Csermely Péter: Az élet születésének biokémiája
Paragi Zsolt: Rádiócsillagászat a világûrból magyar részvétel a kutatásban
Práger Tamás: Az általános légkörzés szerepe az éghajlat formálásában. Elsô rész
Radnai Gyula: Látszólagos örökmozgók
Szerencsés csillagzat alatt. Beszélgetés Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténésszel
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Schiller Róbert: Ihletett tudós? (KÖZÖTT)
Barcsay László: Erdôházak
Felsô Barnabás: A Veránka-sziget
Kordos László: 180 millió éves krokodilcsontváz a Gerecsébôl
Isépy István: A szárazságtûrés mesterei: a kaktuszok
Lóczy Dénes: Erôdsziget a Csatornában
FOLYÓIRATOK
ÚJ KÖNYVEK
1. mellékletünk: A VIII. Bugát Pál természetismeretei vetélkedô
(Abonyi Iván, Szerényi Gábor, Róka András, Balogh Péter Sikora Zoltán Tóth Koppány,
Morvai Szabolcs, Adorján Gábor Kármán József Mészáros László írása)
Bartus József: Richter Gedeon, a magyar gyógyszeripar megteremtôje
2. mellékletünk: A Szkeptikus Lapok 1. száma (Trupka Zoltán, Bencze
Gyula, Czelnai Rudolf, Beck Mihály, Csaba György Gábor és Paul Kurtz írása)


Vissza az archívumba