Tartalom 127. évf. 12. sz. 1996. december
Staar Gyula: Hajózunk, hajózgatunk
Herczeg János: 50 éve, hétrôl hétre
Zách Alfréd: Volt egyszer egy szerkesztôbizottság
Staar Gyula: Volt egyszer egy fôszerkesztô
Théo Kahan: Descartes, Pascal és a modern fizika
Fonyó Attila: Emlékeim Théo Kahanról
Csaba György: Új eredmények a sejt- és fejlôdésbiológiában 9.
A fejlôdés szabályozása
Nemzetközi Gábor Dénes-díjasok Hogyan látnak az állatok? (Horváth Gáborral beszélget Kapitány Katalin)
A legrövidebb fényimpulzus (Szipôcs Róberttel beszélget Németh Géza)
Jakucs Erzsébet: Gyógyító gombáink
Dunay Sándor: Az elmúlt telek idôjárási sajátosságai
Pap János: 100 éve halt meg Alfred Nobel
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Schiller Róbert: Esti Kornél entrópiája (Beszélgetés Tóth Jánossal) (KÖZÖTT)
Tarján Imre: Valahol a tudós is ember
R. P. Feynman: Szerencsés számok
Abonyi Iván: A Hold-radarkísérletek és Bay Zoltán megítélése az amerikai
tudománytörténet-írás tükrében
Csaba György: Kinek az egészsége?
Csonka Péter: Teofillin a mikroszkóp alatt
Vofkori László: A parajdi Sóháta
Nagy Miklós: Amundsen és Nobile
FOLYÓIRATOK
ÚJ KÖNYVEK
1. mellékletünk: Az V. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei
(Hegyi Márton, Kocsi Irén, Földesi György, Horváth Ádám, Szigeti Ferenc,
Gaál Péter, Barta Krisztina, Szûcs Anikó, Hanga Zoltán pályamûve), valamint
Bakó Anna–Szilágyi Erzsébet: Schola-Orbis. A magyar iskolák számítógépes iskolatörténeti adattára c. írása
2. mellékletünk: A Természet Világa 1996. évi tartalomjegyzéke
Színes mellékletünk: Gazda István: Hol olvasták a Természettudományi Közlönyt száz éve?


Vissza az archívumba