2002-ben az élettani 
és orvosi Nobel-díjat
a „szervfejlődés és a 
programozott sejthalál
genetikai szabályozá-
sára” vonatkozó felfe-
dezésért kapták 
Sydney Brenner an-
gol, Robert H. Horvitz
amerikai és John E.
Sulston angol kutatók.
E legmagasabb tudo-
mányos kitüntetéssel
minden évben a kor-
szakalkotó felismeré-
sek nyerik el jutalmu-
kat. Igaz ez a 2002. 
évi Nobel-díjra is. A
történet mégis rend-
hagyó. Két okból is.
Egyrészt, mert a díjjal
jutalmazott orvosi
kutatásokat egy 
talajban élő, 1 mm 
hosszú állatkán, egy
aprócska fonálférgen 
végezték. Latin neve
Caenorhabditis elegans
Egy aprócska fonál-
féreg megdicsőülése.
Orvosi Nobel-díj 
egy genetikai iskolá-
nak, 2002-ben
Tartalom – 134. évf. 2. sz. 2003. február
Orosz László–Vellai Tibor–Fodor András–Molnár István: Egy aprócska fonálféreg megdicsőülése. Orvosi Nobel-díj egy genetikai iskolának, 2002-ben
A tudomány nagy veszteségei 2002-ben
Marx György sírjánál. Vizi E. Szilveszter gyászbeszéde
Németh Judit: Marx György, a tudomány világpolgára
Hraskó Gábor–Hraskó Péter: Fénysebességváltás?
1%! Kedves Olvasónk! 
Fehér Péter: Az „igazi” ifjú Einstein
Nebojszki László: Gemenc gyöngyszeme, a Kádár-sziget
Jordán Ferenc: Mérföldkő a hazai természetvédelemben
Vincze-Pap Sándor:  Gyűrődéssel a biztonságért. Első rész. 
A passzív biztonság fejlődése
Csaba György:  A szexuális szelekció problémái. Egy biokrimi margójára
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Evolúciós kérdezz-felelek. Dulai Alfréd összeállítása
(SZKEPTIKUS SAROK)
Szerzők, iskolák 
A hegyek éve (Németh Géza összeállítása)
Lőrincz András:  Intelligens keresés az interneten
Mueller Othmár: Aknakeresők és aknafalók
Hollósy Ferenc: A környezet mozgósítja az „agresszív géneket” 
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Caenorhabditis elegans (pásztázó elektronmikroszkópos felvétel az egy milliméter hosszú hermafrodita fonálféregről) 
Mellékletünk: A Földtani Örökségünk pályázat cikkei (Veres Viktória, Kemény Botond, Kármán Krisztina és Sarkadi Adrien írása), A XII. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyertesei


Vissza a címlapra