A XII. Természet - Tudomány Diákpályázat díjnyertesei 

Lapunk 2002. évi diákpályázatára az Önálló kutatások elméleti összegzések, kategóriában 61 dolgozat érkezett. A pályázatokat dr. Szerényi Gábor középiskolai tanár, dr. Róka András tanszékvezető főiskolai tanár, Szili István főiskolai tanár és Kapitány Katalin szerkesztő értékelte. A bírálóbizottság az alábbi díjak odaítéléséről döntött:

I. díj: Stubenvoll Zsolt, Széchenyi István Gimnázium, Sopron (felkészítő tanára: Lang Ágota). A cikk címe: Égen és Földön

II. díj: Szegedi Viktória, Szent László ÁMK Vízügyi Szakközépiskola, Baja (felkészítő tanára: Nebojszki László ). A cikk címe: A vecsei hajómalmok

II. díj: Draskovits Gábor, Kisfaludy Károly Gimnázium, Mohács (felkészítő tanára: dr. Madár Józsefné). A cikk címe: Miért olyan magányos a sulyom?

III. díj: Szabó Tamás, Szent László ÁMK, Vízügyi Szakközépiskola, Baja (felkészítő tanára: Nebojszki László). A cikk címe: Légből kapott energia, avagy a változás szelei a tataházi szélmalom történetében

III. díj: Horváth Emőke Ágnes, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Románia (felkészítő tanára: Bíró Tibor). A cikk címe: A külső tér irányába át! Kísérletek ferromágneses anyagokkal

III. díj: Magyar Tibor, Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza (felkészítő tanára: Pótor Ferenc). A cikk címe: Mikro-üvegházhatással a rettegett etilén ellen
 

A Természettudományos múltunk felkutatása kategóriában 72 pályamű érkezett. A diákok dolgozatait dr. Gazda István tudománytörténész, dr. Abonyi Iván fizikus és Németh Géza szerkesztő értékelte. A bírálóbizottság az alábbi díjak odaítéléséről határozott:

I. díj: Fekete Soma, Széchenyi István Gimnázium, Sopron (felkészítő tanára: Lang Ágota). A cikk címe: Rekviem a 250 éves éves Brennberg-bányáért, avagy a magyar szénbányászat bölcsőjénél

II. díj: Szilágyi János, Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Románia (felkészítő tanára: Darvay Béla). A cikk címe: Érdekes kapcsolási rajz egy román postabélyegen

II. díj: Tompa Balázs, Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, Kőszeg (felkészítő tanára: Illés Péter). A cikk címe: A puszták íjainak és harcosainak története a Kárpát-medencében

III. díj: Poór Péter, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron (felkészítő tanára: dr. Lang Jánosné). A cikk címe: A 445 éves soproni Evangélikus Lyceumnak az 1800-as évekből megmaradt néhány kísérleti eszköze

III. díj: Kovács Zsigmond, Eötvös József Gimnázium, Budapest (felkészítő tanára: Sándor István). A cikk címe: 150 éve született Csonka János

III. díj: Molnár Katalin – Zsigmond Imelda, Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Barót, Románia (felkészítő tanára: Bardócz Ildikó). A cikk címe: Új élet kezdetén
 

Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem Agysebészeti Tanszékének professzora által kiírt Orvostudományikülöndíj kategóriában a pályázatokat dr. Rosivall László professzor, dr. Csaba György professzor és Kapitány Katalin szerkesztő értékelte. A bírálóbizottság az alábbi díjak odaítéléséről döntött:

I díj: Velencei Zoltán, Baróti Szabó Dávid Elméleti Líceum, Barót, Románia (felkészítő tanára: Velencei Melinda). A cikk címe: Havad népi gyógyászata.

II. díj: Lehóczki Petra, Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros (Felkészítő tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna). A cikk címe: Semmelweis Ignác

III. díj: Posta Edit, Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen (felkészítő tanára: dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó). A cikk címe: A titokzatos prionok és az általuk okozott betegségek
 

A Martin Gardner által kiírt Matematika különdíj pályamunkáit dr. Pálmay Lóránt, dr. Scharnitzky Viktor főiskolai tanár és Munkácsy Katalin értékelte. A bizottság az alábbi döntést hozta:

I. díjat a zsűri nem adott ki

II. díj: Moraru Gabriel, Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia (felkészítő tanára: Nagy Méhész Gyöngyi). A cikk címe: Statisztikai játékok

II. díj: Végh Petra - Riegler Márton, Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg (felkészítő tanára: dr. Szárnyasné Tóth Teréz). A cikk címe: Játék a vonalakkal

III. díj: Könczöl Katalin, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő (felkészítő tanára: Mayer Zsuzsanna). A cikk címe: Barátságos és tökéletes számok

III. díj: Soós Károly Csaba, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (felkészítője: Ifj. Böröczky Károly). A cikk címe: Az aranymetszés arányszámának teljesülése egy körbeírt szabályos ö szög és hatszög esetében, összefüggésében
 

A stuttgarti székhelyű Német-MagyarTársaság által kiírt Biodiverzitás kategória dolgozatait dr. Kalotás Zsolt, a Magyar Madártani Intézet igazgatója, Szili István főiskolai tanár és Kapitány Katalin szerkesztő értékelte. A bizottság az alábbi döntést hozta:

I. díjat a zsűri nem adott ki

II. díj: Velencei András, Baróti Szabó Dávid Elméleti Líceum, Barót, Románia (felkészítő tanára: Velencei András). A cikk címe: Az énekesmadarak védelme

II. díj: Varga Levente, Bolyai János Gimnázium, Szombathely (felkészítő tanára: Baranyai József). A cikk címe: Őrségi (ita)tókák

III. díj: Jordanidisz Theodóra – Mosberger Eszter, Bornemissza Péter Általános Iskola és Gimnázium, Budapest (felkészítő tanára: dr. Pászty Katalin). A cikk címe: Folyóvizeink sokszínűsége
 

Varjú Dezső, a Tübingeni Egyetem Biokibernetikai Tanszékének professzora által kiírt Biokibernetikai különdíj kategória nyertesei:

I. díj: Lágler Gergely, Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely (felkészítő tanára: Baranyai József). A cikk címe: … és mégis megbotlik

II. díj: Deák Henrietta, Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia (felkészítő tanára: Nagy Méhész Gyöngyi). A cikk címe: Bioritmusok

III. díj: Biró István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Románia (felkészítő tanára: Máthé Márta). A cikk címe: A felületi feszültség és a kritikus hőmérséklet
 

A Simonyi Károly professzor alapította Kultúra egysége különdíj pályamunkáit dr. Füzi László főszerkesztő, dr. Radnai Gyula fizikus és dr. Vekerdi László könyvtáros, értékelte. A bírálóbizottság az alábbi döntést hozta:

I. díj: Németh Ágnes, Szent István Közgazdasági Középiskola és Kollégium, Budapest (felkészítő tanára: Szecsődi Kornélia). A cikk címe: „Nadályt vegyenek, nadályt”

II. díj: BíróEnikő, Szent István Közgazdasági középiskola és Kollégium, Budapest (felkészítő tanára: Szecsődi Kornélia). A cikk címe: „Porból lettünk, de fából élünk”

III. díj: Ferencz Lenke - Tasnádi Zsolt, Mihai Viteazul Főgimnázium, Torda, Románia (felkészítő tanárok: Fodor Dóra, Ádámovits Sándor). A cikk címe: Olyan sokoldalú vagyok, hogy már szinte gömb
 

A James Randi amerikai bűvész által kiírt Szkeptikus különdíj kategóriában a benyújtott pályázatokat dr. Bencze Gyula fizikus, Gogola Aladár középiskolai tanár és Staar Gyula főszerkesztő értékelte. A bírálóbizottság az alábbi döntést hozta:

I. díj: Scheuring Ádám, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest. A cikk címe: Sárkányok, GYIK-ok, kísértetek és kísérletek
 

A Magyar Csillagászati Egyesület által kiírt különdíjra beérkezett 24 pályázatot Szabados László, Dürr János és Trupka Zoltán értékelte. A bizottság három tanulónak adott díjat:

Horváth Dóra, Széchenyi István Gimnázium, Sopron (felkészítő tanára: Lang Ágota). A cikk címe: Egy éjszaka Galileóval

Nagy Zsófia, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc (felkészítő tanárok: ÓváriLászló, Schmidt Zoltán). A cikk címe: És mégis halad a tudomány

Szalai Tamás, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron. A cikk címe: Hogy csodálkozna Galilei.

*

Díjkiosztó ünnepségünket 2003. március 1-jén, szombaton 14 órai kezdettel tartjuk a Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti Nagytermében.

Diákpályázatunk különdíjasainak listáját a következő számunkban tesszük közzé. A pályázatról és a díjkiosztó ünnepségről tájékoztatást adunk folyóiratunk internetes honlapján http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/


Természet Világa, 134. évfolyam, 2. szám, 2003. február
http://www.chemonet.hu/TermVil/ 
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez