1935 és 1937 között Lan-
dau csoportjánál voltam
Harkovban. Bár ezalatt
Weisskopf és Placzek is
megfordult ott látogató-
ként, a helyet maga Lan-
dau tette fontossá. Míg a
legtöbb fizikus a relativi-
tás és a kvantummecha-
nika különösségét szerette
hangsúlyozni, Landau szá-
mára ezek eszközök vol-
tak, amelyek nagymérték-
ben kiterjesztették az el-
méleti fizika látókörét. 
A híres elméleti fizikai
könyvsorozatának is az
volt az – elért – célja,
hogy ezt a tényt demonst-
rálja. Landau köre olyan 
emberek hihetetlenül 
harmonikus csoportja volt,
akik ennek a gondolatnak
a kifejlesztése iránt kötelez-
ték el magukat. Rám külö-
nösen mély benyomást tett
Landaunak a fázisátalaku-
lásokon végzett munkája,
ezeket a cikkeit én fordí-
tottam németre publikáció 
céljából. Számára a termo-
dinamika élõ diszciplína 
volt, amely összhangban 
van a kvantummechaniká-
val és alkalmazható anyag-
szerkezeti problémákra. Ez
nagyon különbözött attól,
amit Max Borntól tanultam.
Erõsen vonzott a fogalmi 
elemzés túlsúlya a hosszú 
számításokkal szemben, és
elhatároztam, hogy ebbe 
az irányba fogok orientá-
lódni, de a megfelelõ prob-
léma kiválasztása kétséges-
nek tûnt. 
Fizikáról és kémiáról, 
Wigner Jenõ centená-
riuma ürügyén
Tartalom133. évf. 12. sz. 2002. december
Staar Gyula: Építkezünk
Fizikáról és kémiáról, Wigner Jenõ centenáriuma ürügyén. Tisza Lászlóval beszélget Geszti Tamás 
Hraskó Péter: Wigner Jenõ kalandozásai a rezonanciák birodalmában
Darvas György: „Csodálatos dolog tudni, hogy igazából fizikus vagy.” Wigner Jenõ születésének századik évfordulóján
Szabad János: Petesejtcitoplazma és anyai hatás
Közös emlékezés Bolyai Jánosra
Dáné Károly: Bolyai János. Az elsõ 200 év. Gondolatok Weszely Tibor könyvérõl
Elhunyt Gyarmati István
Szél Gyõzõ: Színek az ásványok és drágakövek világában
Grétsy László: Szily Kálmán mint nyelvész
Schiller Róbert: Szépirodalmi fénytan (KÖZÖTT)
Szunyogh István: Lokális alacsony dimenziós viselkedés a légkörben
Csaba György: Idegen sejtek a szervezetben. A mikrokimérizmus és az autoimmun betegségek 
Beck Mihály: Kossuth Lajos és a Magyar Természettudományi Társulat
A Nicholas C. Metropolis Számítóközpont (B. Gy.)
Simonyi-ösztöndíjak, emléktábla-avatás, emlékülés
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Madas Edit: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelõmedencéi. Benkõ Elek munkájáról
A harangok régésze. Beszélgetés Benkõ Elekkel (Silberer Vera interjúja)
Edvard Krugljakov: Miért veszélyes az áltudomány? (SZKEPTIKUS SAROK)
Veress Márton: Homokkõkarrok a Káli-medence kõtengerein
Pillangótánc. Beszélgetés Somodi Ferenc természetfotóssal (Kapitány Katalin interjúja)
Kétyi Iván: A „rákkeltõ” papillomavírusok
Ladányi László: Jacobus Henricus van’t Hoff, az elsõ kémiai Nobel-díjas. Gondolatok születése százötvenedik, kitüntetése századik évfordulóján
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
A Természet Világa 2002. évi tartalomjegyzéke
Címképünk: Gyöngyfüzér. Harmatcseppek a pókhálón (Somodi Ferenc felvétele)
Mellékletünk:  A XI. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Csiba Péter, Ambrus Szende Júlia – Mátéfi Szidónia, Deák Henrietta, Hercku Angéla, Könczöl Katalin és Balogh Borbála írása)

Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) Vissza az arcívumba