KÜLÖNSZÁMOK

SIMONYI KÁROLY
A MAGYARORSZÁGI FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE – XIX. SZÁZAD
MÁSODIK, BÕVÍTETT KIADÁS

Elõszó 7. o.
Elõzetes áttekintés 9. o.
Helyünk Európában 15. o.
4.1 Nyelvújítás. Hídépítés 17. o.
 4.1.1 Szellemi és gazdasági útkeresés 17. o.
 4.1.2 Részletek Kazinczy és Széchenyi mûveibõl 24. o.
 4.1.3 Se nem teljes, se nem tökéletes 28. o.
 4.1.4 ... anyanyelvünk ereje megbírja a Filosofiát... 30. o.
4.2 Euklidész a pszeudoszférán 31. o.
 4.2.1 Az Appendix: alap és kiindulás 31. o.
 4.2.2 Levelek. Részletek az Üdvtanból 38. o.
 4.2.3 Írók és költõk Bolyairól 40. o.
4.3 Forgonyok és villamindítók 43. o.
 4.3.1 Tanulok, mulatok és gyönyörködöm... 43. o.
 4.3.2 Az egysarki villamindító és a dinamoelektromos elv 44. o.
 4.3.3 Gyakorlati megvalósítás 48. o.
4.4 „A XIX. század uralkodó eszméi” 51. o.
 4.4.1 Iskolák, egyetemek, mûvelõdési intézmények 51. o.
 4.4.2 Részletek Eötvös József mûveibõl 58. o.
 4.4.3 Csak egy utcanév, vagy még az se 67. o.
4.5 Az Eötvös-inga és az atommag szerkezete 71. o.
 4.5.1 Jól mondja Bessel... 71. o.
 4.5.2 Dicke és a „Hungarian Baron” 75. o.
 4.5.3 Emlékezés Eötvös Lorándra 76. o.
4.6 Bláthy és a többiek 81. o.
 4.6.1 A Faraday-törvénytõl a mágneses Ohm-törvényig 81. o.
 4.6.2 Fizikusok. Mûszakiak 85. o.
4.7 Millennium 1896 87. o.
 4.7.1 Valós a nagyság, valós a nyomor 87. o.
 4.7.2 Anyanyelvünk ereje valóban megbírja a filozófiát 93. o.
 4.7.3 Fizika és fizikaoktatás a millenniumi kiállításon 94. o.
Irodalom 99. o.
Névmutató 101. o.
Tárgymutató 103. o.
 


A TERMÉSZET MÚZEUMA

MATSKÁSI ISTVÁN: Természettudományi múzeumok a veszélyeztetett világban 2. o.
BAJZÁTH JUDIT: A Magyar Természettudományi Múzeum történetébõl, avagy múzeum tûzön-vízen át 6. o.
VÁSÁRHELYI TAMÁS: Kinek mit jelenthet a Természettudományi Múzeum Magyarországon? 8. o.
MÉSZÁROS FERENC: A Magyar Természettudomány Múzeum gyûjteményeinek kialakulása. A gyûjtésrõl és a gyûjteményekrõl dióhéjban 11. o.
NAGY BÉLA: A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia korai kapcsolatai 16. o.
DANK VIKTOR: A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Társulat korai kapcsolatai 18. o.
KECSKEMÉTI TIBOR–SZÉL GYÕZÕ: Akadémikus természettudományos muzeológusok 21. o.
MAHUNKA SÁNDOR: Amitõl Természettudományi a Múzeum Tudománymûvelés, tudományos témák 27. o.
KORSÓS ZOLTÁN – HABLY LILLA – EMBEY-ISZTIN ANTAL – – VÖRÖS ATTILA – PAP ILDIKÓ: Bemutatkoznak a Tárak 29. o.
KORSÓS ZOLTÁN: A Magyar Természettudományi Múzeum épülettervei 38. o.
RÁCZ RÓBERT: Nagy vadászok és gyûjteménygyarapítók 41. o.
VÁSÁRHELYI TAMÁS: „...büntetésbõl mehetsz a magyar nemzeti múzeumba!” 44. o.
POZSONYI JÓZSEF: Mecénások mecénása: Semsey Andor 48. o.
KÁKAY SZABÓ ORSOLYA: Tasnádi Kubacska András, az új szemléletû természettudományi muzeológia megalapozója 51. o.
KECSKEMÉTI TIBOR: A földtani ismeretterjesztés a Természettudományi Közlöny és a Természet Világa hasábjain 56. o.
VÁSÁRHELYI TAMÁS: A koporsószekrénytõl az élménytárig.  A természettudományi kiállítások evolúciója 59. o.
NAGY ISTVÁN ZOLTÁN: A borjú ülgétõl az óriási szörnyóczig.  Tallózás régi leltárkönyvekben 63. o.
BÁLINT ZSOLT: Harmónia, Empüria és Esztétika a természettudományban 66. o.
KÁDÁR ZOLTÁN: Mûvészek szerepe a Magyar Természettudományi Múzeumban 69. o.
BÁLINT ZSOLT: Jagiello molinopampa 73. o.
Gombostûerdõtõl a diorámáig. Beszélgetés Móczár László muzeológussal (KAPITÁNY KATALIN interjúja) 74. o.
PAPP LÁSZLÓ: A nemzeti állatgyûjtemény gyakorlati hasznáról 77. o.
PAPP GÁBOR: Botanikai könyvritkaságaink 79. o.
PAPP GÁBOR: A Viktor Emánuel-féle olasz díszítõkõ-gyûjtemény 82. o.
PAPP GÁBOR: A Bárdossy György-féle bauxitföldtani gyûjtemény 83. o.
KECSKEMÉTI TIBOR: Szent László-pénzek gyûjteménye 84. o.
KOVÁTS DEZSÕ: Történeti értékû herbáriumok 86. o.
PAP ILDIKÓ: Koponyarekonstukciók gyûjteménye 90. o.
PAP ILDIKÓ: Újkori múmiák gyûjteménye 91. o.
HORVÁTH CSABA: A hazai tudománytörténeti kutatások kincsesháza 93. o.
ROGOVSZKY ZOLTÁN: Tudóspalánták klubja – tehetséggondozás a Múzeumban 99. o.
KECSKEMÉTI TIBOR: Jövõre is találkozunk! A természettudományos muzeológusok országos találkozóiról 102. o.

Címképünk: Õsi tengeri sün az óbudai téglagyár agyagjából (Szabó János felvétele)
 Vissza