BIOLÓGIA–BIOFIZIKA–AGRÁRTUDOMÁNY

CSABA GYÖRGY: A gyengébb és az erõsebb nem. 2. rész
Kit szeressek, kiket szeressek? 21. o. (1. sz.)
3. rész. Az áldozatot nem vállaló nõstény 116. o. (3. sz.)
Az apa varázslatos illata 172. o. (4. sz.)
Szója, ha mondom... 262. o. (6. sz.)
Ritmusadók a szervezetben: a biológiai óra 357. o. (8. sz.)

FALUS ANDRÁS: Genomika az orvosbiológiában 50. o. (2. sz.)

HÁZI JUDIT – HUFNAGEL LEVENTE:
Botanikai tanulmányúton a Júliai-Alpokban 331. o. (7. sz.)

HOLLÓSY FERENC: DNS-ujjlenyomatok 380. o. (8. sz.)

JORDÁN FERENC: Beszûkülõ életterek, leépülõ kapcsolatok 409. o. (9. sz.)

KÉTYI IVÁN: A biológiai fegyverekrõl 86. o. (2. sz.)

KOZMA-BOGNÁR LÁSZLÓ – NAGY FERENC:
Biológiai ritmusok, molekuláris órák 12. o. (1. sz.)

LÕW PÉTER: Szállítószalag vagy szerelõcsarnok?
A Golgi-készülék mûködésének új modellje 438. o. (10. sz.)

PÁSZTOR EMIL – FUTÓ JUDIT: A mûtéti érzéstelenítés. 1. rész 67. o. (2. sz.)

2. rész. 119. o. (3. sz.)

RÉZ GÁBOR: A sejtciklus motorjai és sebességváltói 106. o. (3. sz.)

SCHEURING ISTVÁN: Káosz az élõközösségekben. Nemlineáris
jelenségek kompetitív rendszerekben és táplálékhálózatokban 342. o. (8. sz.)

SOLYMOS PÉTER: A csigaparadoxon 246. o. (6. sz.)

SZABAD JÁNOS: Petesejt-citoplazma és anyai hatás 539. o. (12. sz.)

TALIÁN CSABA GÁBOR: Hormonfüggõ sejthalál.
Egy lárvakori rovarszerv lebomlása 304. o. (7. sz.)
A korai gének aktiválódása (Blokk) 307. o. (7. sz.)

Apróbb közlemények

A poklot is tûrõ baktérium (81. o. 2. sz.), A prionok nyomában (83. o. 2. sz.), Már a rovarokat is lehallgatják (126. o. 3. sz.), Azonosították Lukács evangélistát? (174. o. 4. sz.), A mészárlás
tilalma (174. o. 4. sz.), Evolúciós sebességkorlátozás (175. o. 4. sz.), Békadetektívek (224. o. 5. sz.), Allergiás háziállatok (226. o. 5. sz.), A hazugok szeme (274. o. 6. sz.), A nõk szaglása (368.
o. 8. sz.), Szenzációs õsemberlelet Kelet-Afrikából (418. o. 9. sz.), Miért nõnek a növények (419. o. 9. sz.), Tarajos repülõ õshüllõ (462. o. 10. sz.), Az elsõ magevõ utolsó vacsorája (463. o. 10.
sz.), Vírusszámítógép (464. o. 10. sz.), Több a majom, mint az ember? (464. o. 10. sz.), Egyszerû mutáció eredménye az emberi beszéd? (512. o. 11. sz.), Új-zélandi gerincesek (513. o. 11. sz.), Egy
háló és más semmi? (513. o. 11. sz.), Dinómúmia (561. o. 12. sz.), Óriási erszényesek a barlangcsapdában (562. o. 12. sz.), „Kis láb” csak unokatestvér (562. o. 12. sz.), Baktériumok mint tömítõanyagok (562. o. 12. sz.).

   Folyóiratszemlék

Illékony világ (190. o. 4. sz.), Molekuláris gasztronómia (287. o. 6. sz.), Szerszámkésztõk és öngyógyítók (334. o. 7. sz.), A félelem társadalma? (382. o. 8. sz.).Vissza