Emlékünnepély Bólyán


Meghitt ünnepélyre gyűlt össze Bólya* (Buia, Bell) lakossága 2002. július 21-én, vasárnap. A mintegy 650 lelket számláló falu többutcás kisközség, ahol alig száz magyar él. A Medgyes–Nagyszeben útvonalon található Nagysejk (Seika Mare, Gross Schalken) a közigazgatási központból 12 km-es aszfaltúton érhető el, Nagyszebentől északra 50 km, Medgyestől délre 40 km, Szentágotától pedig 30 km távolságra van. Két patak szeli át: a lassú vizű Kálba, vagy ahogy a helybeliek nevezik, Váripatak, délről pedig az Álgyi-patak, s a kettő a falu végén torkollik egymásba.

Bólya. A római katolikus templom melletti parókia egyik termében kapott helyet a "Bolyai-emlékszoba"


1775. február 9-én itt született Bolyai Farkas, a marosvásárhelyi kollégium legendás tudós matematikatanára, az 1802-ben született legnagyobb magyar matematikus, Bolyai János édesapja. A település emléket állított nagy szülöttének és fiának.


Emléktábla a bólyai római katolikus parókia homlokzatán


 

A vasárnapi emléknapra érkezett népes csoportot Szabó Károly nyugalmazott bólyai tanár, és Weszely Tibor marosvásárhelyi professzor vezette ahhoz a házhoz, ahol a feltételezések szerint Bolyai Farkas született. Az egykori szülőház helyén Hock József szebeni kereskedő épített csinos házat, amelyben később néptanács, posta, könyvtár, rendőrőrs, majd szász iskola működött. Az idő vasfoga ezt a házat sem kímélte, az üresen álló épület udvar felőli része beomlott, ez az emlékhely is szomorú sorsra jutott. A hetvenes években emléktáblát helyeztek el a házon, de két év után nyoma veszett – tudtuk meg Weszely Tibortól.

Weszely Tibor román nyelven Bolyai Farkasról beszél


 

Innen a vendégek útja a várkastélyhoz vezetett, amelyet a XIV. században Bolyai Gáspár és neje, Bethlen Brigitta építtetett, majd Bolyai Ákos és annak fia, Bolyai Tamás uralt. Az ősi sasfészek mára az enyészeté.

A megemlékezés a katolikus templomban tartott misével kezdődött. László Attila plébános, aki Szentágotáról szolgál be Bólyára, beszédében utalt arra, ha szilárd alapokon nyugvó jövőt akarunk, emlékeznünk kell nagyjainkra. A plébános, aki azon kívül, hogy a tiszta és rendezett plébánián helyet adott az emlékszobának, sokat tett híveivel együtt az ünnepség megszervezésért.

Az ünnepély László atya megnyitó szavaival a plébánia épületénél folytatódott. „A két éve felvetődött gondolat nyomán a Bolyai-emlékév tiszteletére sikerült megszerezni az anyagiakat, és mozgósítani egy lelkes csapatot, akik elvállalták a munkát” – mondotta Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere emlékbeszédében, akinek feleségével együtt nagy szerepe volt abban, hogy ezen a napon ünnepély volt Bólyán. Csegzi Sándor köszöntötte a vendégeket, köztük Bolyai János dédunokáját, aki Edelényben él, és ő is Bolyai János.

Bolyai Farkas életét és munkásságát Weszely Tibor ismeretette, majd Kiss Elemér marosvásárhelyi professzor néhány olyan dokumentumról szólt, amelyek azt igazolják, hogy János heteket, sőt hónapokat töltött Bólyán.
 

Bolyai Jánosról emlékezik meg Kiss Elemér


 

A két neves Bolyai-kutató professzor mellett Gálfalviné Zsigmond Irma marosvásárhelyi könyvtárosnak is nagy szerepe volt az emlékszoba berendezésében, melyben a Bolyaiak munkásságáról szóló könyveket láthatnak a látogatók.

A helyhatóság nevében Anghelina Joan polgármester nevezte emlékezetes pillanatnak az avatót. A Bolyaiak érdemeit Dumitreu Acu, a nagyszebei Lucian Blaga Egyetem professzora is méltatta, majd Szombatfalvi Török Ferenc, az RMDSZ szebeni szervezetének elnöke bejelentette: a megyei tanács elnöke ígéretet tett arra, hogy a szülőfaluban szobrot állítanak Bolyai Farkasnak.

Az ünnepi szónokok során Nagy Ferenc fizikatanár, a Szeben megyei Bolyai Egyesület elnöke következett. „Régi vágyunk teljesült – mondta, mert a felavatott emlékszobával is hálánkat fejezhetjük ki itt, Bólyán, a falu nagy szülöttének.”

Ezután László atya felolvasta Torpai Imre levelét, aki Bólyán született, de ma Bajorországban él. A levél írója elkészítette és kiadta a falu monográfiáját, valamint schemfeldi barátaival anyagi segítséget nyújtott a megszűnt egykori iskola felújításához. Az épület arra vár, hogy ismét működhessen.

Az ünnepséget Csegzi Kamilla hegedűjátéka zárta.

Az avatáson a megjelentek között ott láttuk a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemről Szilágyi Pál és Kása Zoltán matematikaprofesszorokat, akik az egyetem prorektori tisztségét is betöltötték, továbbá BálintIstvánt, a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum igazgatóját, Horváth Gabriella aligazgatót, Máthé Márta, Bíró Tibor, László József líceumi tanárokat, Deé Nagy Anikó marosvásárhelyi könyvtárost, Kirsch Attilát, aki a Líceum öregdiákok Baráti Körének elnöke, Kiss József tanárt, a kör volt elnökét. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Nagy Ferenc, az RMDSZ medgyesi szervezetének elnöke is, az emlékszoba lelkes támogatója.

Bólya lakosai a művelődési otthonban vendégül látták a résztvevőket.

Az emlékszoba-avatás résztvevői


A megható emlékezés hozzájárult ahhoz, hogy a település megfogyatkozott magyar lakóiban az összetartozást, az övéik iránti megbecsülést és ragaszkodást erősítse. Köszönet és elismerés mindenkinek, aki hozzájárult az ünnepély sikeréhez és az emlékszoba kialakításához. Itt kell megemlíteni Imre Ferenc áldozatos munkáját; mint asztalosmester, ő készítette el a szoba berendezését.

Bólya szimbóluma annak, hogy a világ bármely, látszólag félreeső településén is születhetnek zseniális, a jövőt alkotó tehetségek. Minden, a Bolyaiak iránt érdeklődő és alkotásaikat tisztelő figyelmébe ajánljuk az emlékszoba és a Bolyaiak ősi családi otthonának felkeresését.

Czapáry Endre
*A község nevének említésekor a mai írásmódot vettük figyelembe.


Természet Világa, 133. évfolyam, 10. szám, 2002. október
http://www.chemonet.hu/TermVil/ 
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez