Az energiát megfelelõ
módon tárolni is kell.
Vannak, akik hidrogént 
használnának. A hidro-
gén azonban rendkívül
nehezen kezelhetõ
anyag. Illékony, gáz, 
nyomás alatt kell tartani,
és veszélyes is. Az el-
múlt tíz évet fõként 
azzal töltöttük az in-
tézetemben, hogy ki-
fejlesztettük a metano-
los energiacellát, amely-
ben nem használunk 
hidrogént. Már a gya-
korlati megvalósítás
elõtt állunk. 
  A következõ kérdés,
mibõl nyerjük a meta-
nolt. Ma még földgáz-
ból készítjük. A jövõ-
ben (megfelelõ  katalizá-
torok segítségével) a me-
tanolt elõ lehet majd 
állítani a levegõ szén-
dioxidjából, vagy még
inkább a hagyományos
energiatermelõ erõmû-
vek, illetve egyéb ipari
üzemek magas szén-
dioxid-tartalmú füst-
gázaiból is.
Az ember megalkotja
magának a megoldásokat
Tartalom133. évf. 8. sz. 2002. augusztus
A varázslatos kémikus köszöntése. Oláh György 75 éves
Szántay Csaba: Egy régi barát szubjektív megjegyzései 
Az ember megalkotja magának a megoldásokat. Beszélgetés Oláh György Nobel-díjas professzorral (Gács János interjúja) 
Scheuring István: Káosz az élõközösségekben. Nemlineáris jelenségek kompetitív rendszerekben és táplálékhálózatokban
Prékopa András: Bolyai János forradalma. Második rész
Ajtay Ferenc: Az erdélyi nemesfémbányászatról
N. László Endre:  „Aranyország.” Aranymosás Erdélyben
Csaba György: Ritmusadók a szervezetben: a biológiai óra
Nagy László: Mirõl mesélnek a molekulák? 
James Randi: Lekonyult a varázsvesszõ
Schiller Róbert: A vegyészek nem is nagyon régi dicsõségérõl (KÖZÖTT)
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Major István: A fazenda
Szerényi Gábor:  A Bohó-rét
Dulai Alfréd: Háborús geológia: Afganisztán geológusszemmel 
Babinszki Edit: Az óriás nyomában. A Giant’s Causeway legendái
Hollósy Ferenc: DNS-ujjlenyomatok
Lindeisz László: Hidegre tett magyar hidegfúzió (LEVÉLSZEKRÉNY)
Csikai Gyula: Néhány megjegyzés…
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Lovak (Csergezán Pál festménye)
Mellékletünk: A XI. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyertes cikkei (Kopházi Gergely, Kádár Katalin, Várkonyi Bernadett és Csobán Zsombor írása), Elõadások, barátok Kolozsváron. Ezrednyitó Tudományos Esték
A XII. Természet–Tudomány Diákpályzat pályázati felhívása


Vissza az archívumba