ÚJRA KAPHATÓ!

 

SIMONYI KÁROLY


A magyarországi fizika kultúrtörténete címû munkája, mely a Természet Világa különszámaként jelent meg a múlt év elején, március 15-tõl bõvített, második kiadásban megvásárolható a nagyobb újságárusoknál és a Közlönyboltunkban (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).

Simonyi Károly sajnos nem élhette meg A magyarországi fizika kultúrtörténete újabb kiadásának megjelenését, amire még mindig csak azt írta tartózkodóan: vázlat.

Az elsõ kiadás 2001 februárjában jelent meg, az õ többszörös támogatásával. Ez tette lehetõvé, hogy a kötetet a Természet Világa elõfizetõi – iskolák, tanárok, diákok, természettudományos értelmiségiek… – ajándékként megkaphatták. Simonyi Károly azt vallotta: “Az írónak együtt kell fejlõdnie a tudománnyal, a könyvnek az íróval.” Már az elsõ megjelenés elõtt azon álmodozott, hogyan gondozhatja tovább új gyermekét. Örülhetett A magyarországi fizika kultúrtörténete kedvezõ fogadtatásának, mégis leginkább a szakmai visszajelzések, a bõvítést javasló észrevételek villanyozták fel. Ezek java részét beépítette az új kiadásba. 2001 nyarán átadta a bõvített munkát, az új szövegeket és egy rá jellemzõ precizitással elkészített forgatókönyvet arról, hogy milyennek szeretné látni az új kiadást.

A szerkesztõi munkák haladását elégedetten felügyelte, finom célzást tett, igyekeznünk kellene, hogy õ még láthassa az új kiadást. – A további megjelenéseknek is együtt örülünk majd, professzor úr! – mondtuk bizakodva, de fájdalom, nem nekünk lett igazunk. Simonyi Károly élete 85. évében, 2001. október 9-én elhunyt.

A posztumusz mû kiadásával egy nagy és tiszta emberre emlékezünk, tisztelettel és szomorú fõhajtással.

Köszönettel tartozunk a Magyar Szabadalmi Hivatalnak, a Paksi Atomerõmû Rt.-nek és a Természet–Tudomány Alapítványnak a különszám (könyv) kiadásának támogatásáért.


Természet Világa, 133. évfolyam, 5. szám, 2002. május
http://www.chemonet.hu/TermVil/
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez