SIMONYI KÁROLY

A magyarországi fizika
kultúrtörténete címû 
munkája, mely a Ter-
mészet Világa külön-
számaként jelent meg
a múlt év elején, már-
cius 15-tõl bõvített,
második kiadásban
megvásárolható a 
nagyobb újságáru-
soknál és a Közlöny-
boltunkban. 

Simonyi Károly sajnos
nem élhette meg 
A magyarországi
fizika kultúrtörténete
újabb kiadásának
megjelenését, amire
még mindig csak 
azt írta tartózko-
dóan: vázlat.

Simonyi Károly azt
vallotta: “Az írónak
együtt kell fejlõdnie 
a tudománnyal, a 
könyvnek az íróval.”

Tartalom133. évf. 5. sz. 2002. május
Utazás a XX. századból a XXI. századba. Beszélgetés Marx György akadémikussal. N. Sándor László interjúja
Rigóczki Csaba: Világváros városképe – jó és rossz pontok Budapesten
Ladányi László: A kis jégkorszak következményei Magyarországon
Báldi Tamás: A Pilis-hegyi rénszarvascsordák. Elsõ rész
Újra kapható! Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete
Inzelt György: Barangolás a pH körül
Láng István: Egy lexikon születése
Rózsa Lajos: A biológiai hadviselés története. Elsõ rész
Vekerdi László: Odüsszeia a görög matematika tengerén. Vázlat Szabó Árpád matematikatörténeti felfedezéseirõl. Második rész
Kallódó világok (Bõdy Zoltán összeállítása)
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Schiller Róbert: A mérleg statisztikája  (KÖZÖTT)
Bencze Gyula: Buborékfúzió: egy tudományos tragikomédia második felvonása?
Szili István: A tizedik
Zagyva Tibor: Az Õrség–Vend vidék gyepjeinek jelzõgombái
Oláh-Gál Róbert: „Bolyai János ismeretlen munkája”
Hollósy Ferenc: Rákpusztító vírusok
Wolfner András: Autótechnika
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Kétvölgy (Kelemen Gábor felvétele)
Mellékletünk: A XI. Természet–Tudomány Diákpályázat díjazott írásaiból (Bagi Fruzsina, Soós Eszter Petronella, Ferencz Lenke–Tasnádi Zsolt, Szalai Tamás és Péter László írása), Pályázati felhívások, ERICSSON-DÍJ 2002.

Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián) 2. szám


Vissza az archívumba