BUBORÉKFÚZIÓ:
egy tudományos tragi-
komédia második fel-
vonása?
Elõzetes a májusi
számból
Az elmúlt hetekben új
szenzáció járta be a vi-
lágot, ezúttal ultra
hanggal létrehozott
buborékképzõdés
(akusztikus kavi-
táció) során véltek
észlelni nukleáris ré-
szecskekibocsátást. ...
Ha egy folyadékban
buborékok alakulnak
ki, és azokat megfelelõ 
frekvenciájú és inten-
zitású ultrahanggal
besugározzák, mé-
retük egy ideig növek-
szik,majd hirtelen
összeroppan. Az össze-
roppanás folyamata
alatt a buborék bel-
sejében rendkívül 
nagy nyomás és ma-
gas hõmérséklet ala-
kul ki, amely a gõz-
ben jelen lévõ mo-
lekulákat gerjeszti. 
Tartalom133. évf. 4. sz. 2002. április
Analogika. Rendhagyó interjú Roska Tamás Bolyai-díjas akadémikussal (Strehó Mária interjúja)
Roska Tamás beszéde a díj átvételekor
Csordás András: A 2001. évi fizikai Nobel-díj 
Hollósy Ferenc: Proteomkutatás – egy új szakterület születése
Németh Géza: Marokkó, a Nyugat Keletje
Vekerdi László: Odüsszeia a görög matematika tengerén. Vázlat Szabó Árpád matematikatörténeti felfedezéseirõl. Elsõ rész
Szántay Csaba: Aszimmetrikus szintézisek
Dulai Alfréd: Újdonságok 2001 õslénytani felfedezéseibõl
Csaba György: Az apa varázslatos illata
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Schiller Róbert: Oktalanság (KÖZÖTT)
Levélváltás arról, hogy mi a konzervatív és mi a klasszikus
(LEVÉLSZEKRÉNY)
Gulyás Attila: Hogyan lehetek kutató?
Komjáth Péter: Lindemann – 150
Szili István: Vöröstón innen és túl. Kab-hegy környéki kalandozások. Elsõ rész
Seres Anna: A magashegységek veszélyforrása: a lavina
Kétyi Iván: A szalmonellák alkalmazkodása a gazdaszervezethez
N. László Endre: „Aranyország”. Aranymosás a Felsõ-Tisza-vidéken
Papp Zoltán: Templomromok a szakadék alatt 
Valami bûzlik Dániában (SZKEPTIKUS SAROK)
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: A bõrfeldolgozók mûhelye Fezben (Németh Géza felvétele)
Mellékletünk: Németh Géza: A tizenegyedik. A XI. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyertesei és különdíjasai. Illés Péter, Bozsányi Ádám és Szaló Ágota Katalin írása.


Vissza az archívumba