Valami bûzlik Dániában

Tíz éve már, hogy megszületett a „magyar gabonakör”, két székesfehérvári középiskolás, Dallos Róbert és Takács Gábor mûve, amely nagy felbolydulást okozott a médiában. Addig ugyanis csak a gazdag és fejlett Angliában létezett ilyen titokzatos képzõdmény, amelyet a „szakértõk” szerint nyilván csak földön kívüli intelligencia hozhatott létre. Az esemény 1992 szeptemberében a Friderikusz-show-ban vett váratlan fordulatot, amikor az ufószakértõk meghallgatása után megjelent a színen a két diák és fényképekkel bizonyította, hogy a „földönkívüliek” helyett az õ kezük munkájával jött létre a csoda. Nem véletlen, hogy a Természet Világa diákpályázatán e két fiatal nyerte el elsõként a James Randi által alapított szkeptikus különdíjat. A nevezetes esemény híre külföldre is eljutott, és végre nem kellett szégyenkeznünk a világ elõtt, nekünk is volt már saját gabonakörünk [1, 2].

A James Randi Oktatási Alapítvány (James Randi Educational Foundation) Swift címet viselõ hírlevelében [3] február 1-jén új eseményrõl értesülhettünk. James Randi barátja, a dán Morgens Winther fizikatanár örömmel jelentette be, hogy a dán gabonakörök terén is jelentõs fejlemények történtek. A történet 2000 augusztusában kezdõdött, amikor Borum városában egy titokzatos gabonakör jelent meg, amelyet a „szakértõk” matematikailag olyan precíznek találtak, hogy annak földön kívüli eredetét magától értetõdõnek vélték. Morgens Winther és osztálya elhatározta, hogy csillagászati foglalkozásuk keretében létrehozzák a Borum Korncirkel másolatát. Bár az „eredeti” kissé komplikált alakzat volt, a diákok lefényképezték a részleteket, és másfél óra alatt rájöttek, hogyan kell azt elkészíteni. A gabonakör a dán TV2 kérésére jött létre, mely a tanítási órák után a helyszínre kiszállva a készítés minden fázisát rögzítette. Az egész nem tartott 90 percnél tovább. A gabonakör méretre és kinézetre teljesen azonos volt a „titokzatos” jelenséggel, amint a képekrõl is látható.

A kör a földtulajdonos engedélyével készült, néhány méterre egy forgalmas autópályától. Az a tény, hogy a terv sikerrel járt, az okosak szerint tehát azt sugallja, hogy a diákok „földönkívüli” intelligenciával rendelkeztek, bár külsejüket tekintve semmiképpen nem voltak „kis zöld lények”.

Rendkívül érdekes, hogy a dán TV2 által dokumentált nappali munkálatok alatt az autópályán kocsik ezrei lassítottak le, forgalmi dugót okozva, hogy a kíváncsi vezetõk szemügyre vehessék, mi történik a szántóföldön.

Az emberek azonban gyorsan felejtenek. Két héttel késõbb néhány „szakértõ” felfedezte a gabonakört, riasztották az újságokat (egyikük légi fényképet is készített a körrõl), valamint a rádióállomásokat. A szenzáció végül bohózatba ment át, amikor a televízió egy gyermekmûsorában bemutatták, hogyan is készült a gabonakör, aratás után. Mindenki remekül szórakozott a „szakértõk” rovására. A diákokat azonban a legjobban az lepte meg, hogy az ország minden részébõl közel hatméternyi magasságú levélhegy érkezett hozzájuk dühödt hívõktõl! Egyik levélíró még azt is számon kérte Morgens Winthertõl, ki engedélyezte, hogy csillagászat óra ürügyén ilyen aljas csalással foglalkozzanak. A diákok mindenesetre élvezték a dolgot, sõt azóta saját vállalatot hoztak létre Dansk Kropcirkle Central (Dán Gabonakör Központ) névvel, amely az ügyfelek kívánsága szerint „földönkívüli” szántóföldi reklámok készítését vállalja! Nos, valami tényleg bûzlik Dániában!
 

B. Gy.


 Irodalom
[1] Gyula Bencze , James Randi, The Great Hungarian Crop Circle, Skeptic, vol 2. no.1, 1993, 20–21. old.
[2] Gyula Bencze, The Székesfehérvár Crop Circle Hoax in Hungary, World of Nature (Természet Világa angol nyelvû különszáma) 1995., 57–58 old.
[3] http://www.randi.org


Természet Világa, 133. évfolyam, 4. szám, 2002. április
http://www.chemonet.hu/TermVil/
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez