Kulin-emlékérem Ponori Thewrewk Aurélnak

 

Olvasóink számára valószínûleg mindkét név ismerõs lehet. A fiatalabbak kedvéért azonban annyit, hogy Kulin György (19051989) a modern magyarországi amatõr csillagászat, a Magyar Csillagászati Egyesület létrehozója volt. A Magyarországon mûködõ csillagászati szervezetek, klubok, szakkörök, intézmények közvetlenül vagy közvetve az õ kezdeményezésére jöttek létre. Számos könyvet, rengeteg cikket írt, elõadást tartott, de nevéhez leginkább A távcsõ világa címû kötet fûzõdik.

A ma is aktív hivatásos csillagászok többsége is az õ hatására indult el a pályán. Õ is így kezdte, 1935-tõl a svábhegyi Asztrofizikai Obszervatóriumban dolgozott, és szépen ívelõ karrierjét hagyta ott az ismeretterjesztés kedvéért. 1947-tõl az Uránia Csillagvizsgáló igazgatója volt, egészen nyugdíjazásáig.

Utódja Ponori Thewrewk Aurél lett, aki már nemcsak a TIT Uránia Csillagvizsgáló igazgatójaként tevékenykedett, hanem a TIT Budapesti Planetárium vezetõje is. Szakterülete a csillagászati kronológia, nevét a Biblia csillagászati vonatkozásainak kutatása, és errõl szóló könyve tette ismertté. A napórákkal kapcsolatos tevékenysége is közismert. Nemrég megjelent könyve igazi csemege a csillagászat és a kultúrtörténet iránt érdeklõdõknek. A Divina astronomia címû munkában ugyanis Dante mûveinek csillagászati vonatkozásait elemzi. A Magyar Csillagászati Egyesület két évvel ezelõtt örökös, tiszteletbeli elnökévé választotta.

Vizi E. Szilveszter átadja Ponori Thewrewk Aurélnak a díjat


 

Így nem lehetett kérdés, hogy a Kulin György emlékérmet elsõként Ponori Thewrewk Aurél kapja meg. A Magyar Csillagászati Egyesület és a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat által alapított elismerést Vizi E. Szilveszter, a TIT elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, és Szabados László, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke adta át január 29-én a TIT Bródy Sándor utcai székházában.
 
 

Trupka Zoltán


Természet Világa, 133. évfolyam, 3. szám, 2002. március
http://www.chemonet.hu/TermVil/
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez