A XI. Természet-Tudomány Diákpályázat díjnyertesei

Természettudományos múltunk felkutatása kategória
 
I. DÍJ
SZALÓ ÁGOTA KATALIN 
A pályázat címe: A csángó háztáj és lakáskultúra
Iskola: Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy
Felkészítô tanára: Török Árpád

II. DÍJ NAGY LORÁND
A pályázat címe: Varsolc az élô hagyományok bölcsôje
Iskola: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
Felkészítô tanára: Dvorácsek Ágoston

II. DÍJ STUBENVOLL ZSOLT 
A pályázat címe: A messzeszólóval kísérletezô igazgató
Iskola: Széchenyi István Gimnázium, Sopron
Felkészítô tanára: Lang Ágota

III. DÍJ
PÉTER LÁSZLÓ
A pályázat címe: Az elsô háromszéki nyomda és hírlap
Iskola: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Barót 
Felkészítô tanára: Velencei András

III. DÍJ KÁDÁR KATALIN
A pályázat címe: Háromszéki székelykapuk
Iskola: Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy
Felkészítô tanára: Török Árpád

III. DÍJ BALÁZS KINGA
A pályázat címe: "És jön tudósod... és jön Poétád..."
Iskola: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
Felkészítô tanára: Dvorácsek Ágoston


 

KÜLÖNDIJASOK

KISGYÖRGY KLÁRA
A pályázat címe: Erdélyi hólyagos edények
Iskola: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Barót
Felkészítõ tanár: Velencei Melinda

BARSAN ATTILA
A pályázat címe: Hogyan gondozták és gyógyították állataikat ôseink
Iskola: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Barót
Felkészítô tanár: Velencei András

 

SZABÓ ATTILA
A pályázat címe: Az erdélyi fényképezés története 
Iskola: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Barót
Felkészítô tanár: Velencei András

SIMON CSILLA MAGDOLNA 
A pályázat címe: Nyárádmente szokásvilága. A szentháromsági Húsvéti szokás
Iskola: Grup Scolar Economic, Sepsiszentgyörgy
Felkészítô tanár: Fehérvári Ilona

UDVARI IBOLYA 
A pályázat címe: Rejtett kincsek
Iskola: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
Felkészítô tanár: Dvorácsek Agoston


 
 
Kultúra egysége kategória

I. DÍJ
FEKETE SOMA
A pályázat címe: A szimmetria világa világ szimmetriája
Iskola: Széchenyi István Gimnázium, Sopron
Felkészítô tanára: Lang Ágota

II. DÍJ
SOÓS ESZTER PETRONELLA
A pályázat címe: A bûvészek metamorfózisa...
Iskola: Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét
Felkészítô tanára: Gurka Dezsô

III. DIJ TASNÁDI ZSOLT - FERENCZ LENKE
A pályázat címe: John Paget János angol és magyar világa
Iskola: Colegiul National "Mihai Viteazul", Torda
Felkészítô tanára: Nyitrai János

Biofizika kategória

I. DÍJ
AMBRUS SZENDE JÚLIA-MÁTÉFI SZIDÓNIA
A pályázat címe: A felületi feszültség hatása a gyógyszeradagra
Iskola: Grup Scolar Economic, Sepsiszentgyörgy
Felkészítô tanára: Nagy-Méhész Gyöngyi

II. DÍJ 
KÖNCZÖL KATALIN
A pályázat címe: A fényérzékelés fejlôdése
Iskola: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllô
Felkészítô tanára: dr. Hajdú Józsefné és Kerényi Zoltán

III. DÍJ 
BENEDEK GÁBOR
A pályázat címe: A napiránytû és a belsô óra
Iskola: Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Barót
Felkészítô tanára: Velencei András
 

Biodiverzitás kategória
 
I. DÍJ
ILLÉS PÉTER
A pályázat címe: Maradványbükkösök a Vasi-hegyháton
Iskola: Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimnázium, Szombathely
Felkészítô tanára: Baranyai József

II. DÍJ
CSOBÁN ZSOMBOR
A pályázat címe: A Galga patak bemutatása
Iskola: Premotrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllô
Felkészítô tanára: Kerényi Zoltán és Bôjtös Zsuzsanna

III. DÍJ
SCHÜTZ ÉVA
A pályázat címe: Noé bárkái
Iskola: Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

KÜLÖNDÍJASOK

PAPP SÁNDOR
A pályázat címe: Az egerészölyv élete
Iskola: Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros 
Felkészítô tanára: Trencsényiné Berzai Zsuzsanna és dr. Tóth László segítette a munkáját

PÁLFI ENIKÔ 
A pályázat címe: A rendíthetetlen környezet most segítségre szorul
Iskola: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

KLAUZER CSILLA - GERGICH ZOLTÁN
A pályázat címe: Amerikából jöttem - egeszségünkre(?) 
Iskola: Evangélikus Mezôgazdasági és Kereskedelmi Szki., Kôszeg
Felkészítô tanára: dr. Szárnyas István


 

Videofilm-kategória

I. DÍJ
CSEGZI KAMILLA - LÁSZLÓ ÁRON
A pályázat címe: A hangok
Iskola: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely
Felkészltõ tanára: Máthé Márta

Szkeptikus kategória

I. DÍJ
SCHEURING ÁDÁM
A pályázat címe: Kezed(b)en a jövôd?
Iskola: Fazekas Mihály Fôvárosi Gyak. Gimn. 

Metropolis kategória

Megosztott I. DÍJ
FRIEDL MIHÁLY
A pályázat címe: Ha Röntgennek lett volna számítógépe...
Iskola: Széchenyi István Gimnázium, Sopron
Felkészítô tanára: Lang Ágota

Megosztott I. DÍJ
BOZSÁNYI ÁDÁM
A pályázat címe: Prímek, ikerprímek és más érdekességek
Iskola: Evangélikus Mezôgazdasági és Kereskedelmi Szki., Kôszeg
Felkészítô tanára: Végh Erika

II. DIJ
CSIBA PÉTER
A pályázat címe: Ki hallja majd tisztán a fülemüle énekét?
Iskola: Bolyai János Gyakorló Gimn., Szombathely
Felkészítô tanára: Baranyai József
 
 


 
Csillagászat kategória

GYÖRFI LILLA ANNA
A pályázat címe: Az élet múltja
Iskola: Gábor Áron Gimnázium, Karcag 

SZALAI TAMÁS
A pályázat címe: Naprendszerünk testvérei
Iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimn., Sopron 

KÜLÖNDÍJ

CSORVÁSI RÓBERT
A pályázat címe: Vajon egyedül vagyunk-e az Univerzumban?
Iskola: Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzô és Kollégium, Székesfehérvár 

SZOMBATI MÁTÉ
A pályázat címe: A naptevékenység és az idôjárás
Iskola: Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma
Felkészítô tanára: Tóth László

SIPÔCZ BRIGITTA
A pályázat címe: Szupernóvák és a táguló Univerzum
Iskola: Felsôbüki Nagy Pál Gimnázium, Kapuvár 
Felkészítô tanára: Szoldatics József


 

 
NYERTES TANÁROK
VELENCEI MELINDA - VELENCEI ANDRÁS
Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport, Románia
DVORÁCSEK ÁGOSTON
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia
TÖRÖK ÁRPÁD
Közgazdasági és Közigazgatási Szki., Sepsiszentgyörgy, Románia
NAGY MÉHÉSZ GYÖNGYI
Közgazdasági és Közigazgatási Szki., Sepsiszentgyörgy, Románia
MÁTHÉ MÁRTA
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Románia
LANG ÁGOTA
Széchenyi István Gimnázium, Sopron
VÉGH ERIKA
Evangélikus Mezôgazdasági és Kereskedelmi Szki., Kôszeg
BARANYAI JOZSEF
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimn., Szombathely
PÓTOR FERENC
Lippai János Mezôgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza
DR. MÜLLNER ERZSÉBET
Fazekas Mihály Fôvárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium

A Rotary Club díját Lang Ágota, Velencei Melinda és Velencei András nyerte el


Tartalom Elõzõ rész