...Ennek a fejlõdésnek
az eredményét ma már 
klasszikus kvantumme-
chanikának hívják. Senki
nem hall ellentmondást 
a jelzõben. Kétségtelen, 
hogy itt tartalom és mód-
szer egyszerre változott;
jó ideig nem is volt köny-
nyû ez a koszt. De ez a 
modernség furcsa gyöke-
rekbõl táplálkozott. Weiz-
säcker írja Heisenbergrõl:
„Meg volt gyõzõdve, hogy
csak konzervatív ember 
lehet igazi forradalmár. 
Csak a konzervatív veszi
annyira komolyan az átha-
gyományozott struktúrákat,
hogy elégtelenségük miatt
mélyen szenvedjen, és fel-
fedezze azt az egyetlen 
pontot, ahol át lehet, 
és át kell törni az új 
valóság irányába.”
Konzervatív és klasszikus
Tartalom133. évf. 2. sz. 2002. február
Falus András: Genomika az orvosbiológiában
Inzelt György: Nemesek és nehezek. Ezüstöcske és társai
Simonyi Miklós: Nobel-díj a királis katalízisért
Wiegandt Richárd: Rédei László, történelmi háttérben
Pásztor Emil, Futó Judit: A mûtéti érzéstelenítés. Elsõ rész
Kerék Barbara: Arábia tetején. Kalandozások Jemenben
1%. Kedves Olvasónk!
Arday Attila: Gáz a vízben. A szénhidrogén-kutatás kihagyott helyzete
Szerkesztõbizottságunk új tagjai
Schiller Róbert: Konzervatív és klasszikus(KÖZÖTT)
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Sik András: Top–10 az ûrbõl. Második rész
Kétyi Iván: A biológiai fegyverekrõl 
N. László Endre: „Aranyország.” Aranymosás a Felvidéken
Alexay Zoltán: Botanikus kert a gyõri Szeszgyárban
Wolfner András: Mûgumik
Farkas Gyula: Fizika és filatélia
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Jéggalamb (Szendrõ Szabolcs felvétele)
Mellékletünk: A Földtani örökségünk diákpályázat cikkei (Molnár Martina, Kardos Annamária, Konc Zoltán és Kardos Tímea írása), Ezrednyitó Tudományos Esték. Kiskunhalas, 2001. december 13.Vissza az archívumba