A fizika kultúrtörténeté-
nek nagy felismerései-
hez tartozik, hogy ellen-
tétben az általánosan
elfogadott dogmával, a
reneszánsz individualiz-
mus és a humanista 
mindentudásvágy gátol-
ta inkább, mintsem
segítette a fizikai és ál-
talában a természet-
tudományos fogalmak,
feltevések és módszerek
kialakulását és letisztu-
lását; érthetõ, hogy a
„hosszú” XVII. század
teljes „Harmadik rész”-
ével (145–229) szem-
ben mindössze egy rö-
vid fejezetecske jut
(135–142) „A rene-
szánsz és a fizika” be-
mutatására, és ebben
már a korai könyv-
nyomtatás szerepének
pontos ismertetése is
benne foglaltatik.
„Merj tudni!”
Tartalom - 132. évf. 12. sz. 2001. december
Staar Gyula: Az elsõ év
Bencze Gyula: Heisenberg, a magfizikus. Születése századik évfordulóján 
Radnai Gyula: Egy mûegyetemi professzor elõadásai a Múzeum körúton
Vekerdi László: „Merj tudni!”
A soproni részecskegyorsító. Beszélgetés Simonyi Károllyal (Staar Gyula interjúja)
Kisdi Éva: Az evolúcióbiológia horizontjai
Kobolák Julianna: Hogyan kerül a pókselyem a kecsketejbe? A háziállatok genetikai módosításáról
Németh Géza: Costa Rica, a bádogtetõs paradicsom
Köszöntjük szerkesztõbizottságunk kitüntetett tagjait
Ponori Thewrewk Aurél: Irodalmi mûvek és a kronológia
Illés Erzsébet: A Föld a Naprendszer tükrében. Második rész
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Az év természetfotósa:Kalotás Zsolt (Kapitány Katalin interjúja)
Jordán Ferenc: Szegény pókot még az ág is húzza
Berényi István: Az átfogó kardiológiai rehabilitáció elõnyei
Bak Árpád: Internet a világûrben 
Filep László: A tudománytörténészek olimpiája Mexikóban
Bõdy Zoltán: Csillagszerû fekete lyukak keresése
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
A Természet Világa 2001. évi tartalomjegyzéke
Címképünk: Zöldike (Kalotás Zsolt felvétele)
Mellékletünk:A X. Természet–Tudomány diákpályázat cikkei: Scheuring Ádám, Dobra Emese – Vincellér Erzsébet, Mitra Zsófia Júlia és Nagy Zsuzsanna munkája, valamint a Magyar Asztronautikai Társaság pályázatának díjnyertes dolgozata: Giber Kristóf írása

Melléklet: Ezredforduló (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián)Vissza az archívumba