A társadalom két tévhitre
hajlamos a tudománnyal
kapcsolatban. Az egyik
szerint a tudomány az
emberiség minden prob-
lémájára képes választ
adni. A másik szerint 
pedig éppen a tudo-
mány a felelõs mind
azokért a súlyos gon-
dokért, amelyeket az
emberiség felelõtlen-
sége okozott saját 
magának. Feltétlenül
szükséges tehát elosz-
latni mindkét tévhitet,
és a tudományt, mint
nélkülözhetetlen társa-
dalmi intézményt, az
õt megilletõ helyre 
tenni a közvélemény
gondolkodásában
A tudomány az 
emberiség sikertörténete
Tartalom - 132. évf. 11. sz. 2001. november
Bencze Gyula: A tudomány az emberiség sikertörténete
Hargittai István: Út a Nobel-díjhoz
Lõw Péter: Kelepcébe csalt hólyagocskák. Membránfogalom a sejtben
Staar Gyula: Elhunyt Simonyi Károly
Illés Erzsébet: A Föld a Naprendszer tükrében. Elsõ rész. Becsapódással kapcsolatos gondolatok
Trunkó László: A messeli olajpala és az emlõsök fejlõdéstörténete
A magyar földrõl – Németországból. Beszélgetés Trunkó László geológussal. Németh Géza interjúja
Csaba György: A gyengébb és az erõsebb nem. Elsõ rész. Mitõl lesz férfi a nõ? 
Orosz Ildikó: A gabonafeldolgozás története 
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Komjáth Péter: Hozzáfûzés (LEVÉLSZEKRÉNY) 
Kiss Elemér, Oláh Gál Róbert: Bolyai János ismeretlen arca
Veress Márton, Tóth Gábor: A karrosodás
Szerényi Gábor: A Szársomlyó rovarkülönlegességei 
Bõdy Zoltán: Tükörvilág
Varga Péter: Mennyibe kerülnek a földrengések? Második rész 
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Kérdõjel (Kalotás Zsolt felvétele)
Mellékletünk: A X. Természet–Tudomány Diákpályázat díjazott írásaiból (Bódor Levente, Tóth Anett, Bedõ Kálmán, Deák Annamária, Hening Helga, Erzse Csaba); Természet–Tudomány Ösztöndíj tanároknak; Ezrednyitó tudományos esték – Tapolca; „1%-os” beszámolók; közhasznúsági jelentésekVissza az archívumba