Meteorológiai elõrejel-
zést egy hétre, tíz napra
úgy is lehet készíteni,
hogy nincsenek részle-
tes óceáni adataink. Az
éghajlatváltozással kap-
csolatban azonban nem
lehet értelmes dolgokat
mondani oceanográfiai
adatok nélkül. Alapvetõ
feltétel volt, hogy egy
nagyszerûen megszer-
vezett meteorológia
világhálózat mellé, mely
a hetvenes években ala-
kult ki, sorakozzon föl 
egy globális óceánmeg-
figyelõ hálózat is. En-
nek technikai feltételei
csak az utóbbi tíz év-
ben értek be, és jelen-
leg folyik a rendszer 
kiépítése. Ma már az 
autonóm mélytengeri
szondák tömeges adat-
szerzésre adnak lehetõ-
séget, nem is beszélve 
az oceanográfiai mû-
holdakról.
„Hûséggel, erénnyel
hírt szerezni”

 
Tartalom - 132. évf. 10. sz. 2001. október
Berényi Dénes: Hogyan tekint a világ a magyar tudomány eredményeire? A 80-as és a 90-es évek
„Hûséggel, erénnyel hírt szerezni”. Beszélgetés Czelnai Rudolf akadémikussal(Németh Géza interjúja) 
Inzelt György: Az ûreszközök áramforrásai 
Varga Péter: Mennyibe kerülnek a földrengések? Elsõ rész
Telbisz Tamás: Hidegben jobban nõnek a hegyek?
Falus András: Gondolatok az ismeretterjesztésrõl
Herczeg János: Aki benne van a díjamban
Major István: A Parnaíba-delta mangrove mocsárerdeje
Andrássy Péter: Gombocz Endre (1882–1945) 
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Wirth Endre: Az üvegházi háború kezdete: i. sz. 2000
Szili István: Optimisták Varázskertje – a badacsonyörsi Folly-arborétum 
Vetter János: A mérgezõ növények királynõje: a bürök
Kétyi Iván: A hepatitisz C-vírusról
Wolfner András: Elektromos autók. Melyik lesz a nyerõ?
Bencze Gyula: Hinni vagy nem hinni…
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Spóratartók (Somodi Ferenc felvétele)
Mellékletünk: A X. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyertes cikkei (Szabó Attila, Somorácz Áron, Bagi Fruzsina, Székely Tünde–Boholt Oana és Fekete Dóra írása)

 Vissza az archívumba