Bár az elektronokkal fel-
vett elsõ hologram 1990-
ben készült, és azóta is 
sok ilyen kísérletet vé-
geztek, az elvben ugyan-
úgy mûködõ röntgenho-
lográfia sokáig nem fej-
lõdött ki. Ennek oka a 
fotonoknak az atomok-
kal való viszonylag gyen-
ge kölcsönhatása. Ez két
zavaró effektusban nyilvá-
nul meg: egyrészt a ho-
lografikus oszcilláció igen
kis amplitúdójú (kicsi a
jel/zaj viszony), másrészt 
a hosszú távú transzlációs
szimmetria (kristályos
rend) és a fotonok nagy
szabad úthossza miatt
erõs diffrakciós csúcsok
(Bragg-reflexiók) jelennek
meg. Ezek a tényezõk éve-
kig megakadályozták rönt-
gen-hologramok felvételét.
A megoldás végül is két 
részletben született meg ...
Holográfia az atomi skálán

 
Tartalom - 132. évf. 9. sz. 2001. szeptember
Vizi E. Szilveszter: Az értékteremtõ film. Millenniumi Tudományos Filmszemle Szolnokon 
Jared Diamond: A sosem volt aranykor. Részlet a szerzõ „A harmadik csimpánz” címû könyvébõl
Faigel Gyula, Tegze Miklós: Holográfia az atomi skálán
Gál Erika: A kínai õsmadarakról 
Hargitai Henrik: Irány a Titán!
Manno István: Megoldották a napneutrínók problémáját
Tematikus térképeket keresünk (Rátóti Benõ)
Juhász Gábor, Talián Csaba Gábor: Miért emésztjük magunkat? 
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Tasnádi Attila: Az igazságos elosztás axiomatikus megközelítése
Bozsér Orsolya: A szikrázó gleccserek és a zord tundra hazája: Norvégia
Alexay Zoltán: A Szigetköz láperdei
Oravecz Elvira: Síró fák, nevetõ élesztõk
A tudomány jelene és jövõje. John Maddox: Ami a tudományban
még felfedezésre vár 
Bencze Gyula: 25 éves az amerikai szkeptikusok szervezete, a CSICOP!
Tanárok között Szlovákiában és Romániában
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Illusztráció a „Holográfia az atomi skálán” címû cikkhez
Mellékletünk: A X. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyertes cikkei (Tamás Gabriella, Pesti Szabolcs, Dávid Hunor, Antal Hunor, Rovó Zita és Szabó Attila írása).Vissza az archívumba