Szenegál fõvárosa egyet-
len dologról híres, de 
arról nagyon. Itt a vég-
állomása annak a bizo-
nyos, Párizsból induló
ralinak. Ám amikor nincs
rali, kevés látványosság-
ra számíthatunk. A szom-
szédos Mali fõvárosához,
Bamakóhoz képest per-
sze már-már Párizs, de
ezt ekkor az utazó még
nem sejtheti. Aránylag
izgalommentesen elve-
gyülhet kb. 1 millió sze-
negáli között, még fü-
rödhet is, ha talál elég
tiszta strandot (de nem
nagyon talál). Dakar 
klímája az óceáni fek-
vés miatt elvileg kelle-
mes, gyakorlatilag nem
az. Szeptember van,
még javában a nedves
évszakban járunk, nincs
ugyan melegebb 30 fok-
nál, de a páratartalom
iszonyatos.
A timbuktui 
tevehajcsárok dala

 
Tartalom - 132. évf. 8. sz. 2001. augusztus
Koch Sándor: Gondolatok a könyvtár(am)ban. Második rész
Vajda György: Energetika és fenntartható fejlõdés
Pósa Lajos: Mesék Pali bácsiról 
Kobolák Julianna: Hogyan lesz az izomszövetbõl vérsejt? A szöveti õssejtek
Németh Géza: A timbuktui tevehajcsárok dala
Réffy József: Közhírré tétetik. Simonyi Károly új munkájáról
Kovács László: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nõ? Második rész
Veress Gábor: A szanatóriumtól a szívkórházig. A balatonfüredi kórház története 
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Kiss Elemér: Kétszáz éves a Disquisitiones arithmeticae. A két Bolyai kézikönyve volt
Szerényi Gábor: Füzér és környéke
Új elnökünk: Dr. Vizi E. Szilveszter
Lengyel István Gergely: A Természettudományok Temploma
Lapat Attila: A robbanóanyagok világa. Harmadik rész
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Extragalaktikus csillaghalmazok a Hubble-ûrtávcsõ felvételén
Mellékletünk: A X. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Péczi Nusi és Härtlein Júlia, Sós Eszter Petronella, Balogh István, Héja Dávid és Nánási Tibor írása); a Magyar Természettudományi Társulat diákversenyeinek végeredményeVissza az archívumba