Mélységesen tisztelem
a nemzetközi tanulmá-
nyi versenyeket nyerõ 
néhány tíz gyerek és
tanáraik (majd’ azt
mondtam, edzõk)
teljesítményét. Ez 
nagyszerû! De mi lesz
a többi néhány száz-
ezer jövendõ „gálya-
rabbal”? Õk vajon
mit profitálnak a tel-
jesen dehumanizált,
személytelen oktatás-
ból? Mit értenek meg
az õket körülvevõ 
csodákkal teli világ
nagyszerûségébõl, 
vagy akár az általuk
is naponta használt 
eszközök „háttérüze-
netébõl”? 
Gondolatok a
könyvtár(am)ban

 
Tartalom - 132. évf. 6. sz. 2001. június
Koch Sándor: Gondolatok a könyvtár(am)ban
Charles Simonyi: Gondolatmorzsák a Szilíciumvölgyben
Báldi Tamás: A csúcshegyi tengeri sün
Görög Sándor: Analitikai kémia és gyógyszerbiztonság. Elsõ rész. Hatékonyság, szennyezettség és biztonság
Pap János: Jaj nektek, asszonyok! Az ajaksípokról
Keszler Pál: Gyógyító orvoslás, sebészet: honnan, merre?
Szabó Gyula: Miért fedezzünk föl kisbolygókat?
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Major István, Walberto Porto: A Dinoszauruszok völgye
Kétyi Iván: Két „egzotikus” vírus: a Marburg és az Ebola
Nagy Ágnes, Gergely Attila: Az ócsai Öregturján
Lapat Attila: A robbanóanyagok világa. Elsõ rész 
Bencze Gyula: Herman Feshbach (1917–2000)
Kocza Zoltán: Fázisröntgen és radiológia
Ezrednyitó tudományos esték
Ki tudja? Szerkeszti: Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Ékszersügér (Dombovári Tibor felvétele)
Mellékletünk: A X. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Bacsárdi László – Friedl Zita, Békási Sándor – Tallián Miklós, Balasa Tibor, Selmeczi Anna, valamint Deák-Szebeni Imola – Medgyesi Orsolya – Sári Csilla – Tõtõs Ildikó írása); Pályázati felhívásokVissza az archívumba