A trópusok szokatlan 
szépségû, különleges 
formájú virágai nemcsak
a tudományos körökben
és a kertészetekben kel-
tették fel az érdeklôdést
a nagy földrajzi felfede-
zések korában, hanem
a XVIII-XIX. század fôúri
kastélyparkjainak üveg-
házaiban is hamar ott-
honra leltek. Így például
az 1800-as évek végén
József fôherceg alcsúti
kastélyának pálmaházát
már többek közt 300 
különbözô orchideafaj
díszítette.
Orchidea- és bromélia-
kiállítás a Füvészkertben
2001. április 6–8.

Ha húszezer lélekmole-
kula kísérne egy embert,
akkor mintegy másfél ki-
logrammnyi lélekmole-
kula lenne körülöttünk.
A Földön élõ összes em-
berre átszámítva ez ösz-
szesen kb. 9 millió
tonnát jelentene.
A lélek súlya, avagy
az ostobaság tömege

 
Tartalom - 132. évf. 4. sz. 2001. április
Prékopa András: Zéró
Nicholas C. Metropolis: Kései gondolatok
Maróy Péter: A légy és a svájci bicska. Hogyan olvasható az eukarióta genom nukleotidsorrendje?
Székely Vladimír: Nobel-díj információs technológiáért
Csaba György: Homo naturalis
Inzelt György: Küzdelem az elemek elnevezéséért
Kiss Dezsõ: Frédéric Joliot-Curie emlékére
Verõ József: Földön kívüli geofizika. Második rész. Az Akadémia Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriuma Nagycenken
Széchenyi-díjasaink
Önkritikus megállapítás
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Szalay Tibor: A tájékoztatás és tudatformálás. Második rész. A szavak és a fogalmak értése és megértetése
Csendes Tibor: Számítás garantált pontossággal. Második rész 
Vince Gábor (1952–2001)
Joó Katalin: Kalandozás a dél-tiszántúli kunhalmokon
Mányoki Gergely: Prognózis? Tiszai helyzetkép az elmúlt év tükrében
Ezrednyitó tudományos esték. Pápa, 2001. február 27
Ki tudja? Szerkeszti Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Orchidea- és broméliakiállítás a Füvészkertben
Címképünk: William Blake: A teremtés elsõ napja (Prékopa András Zéró címû cikkéhez)
Mellékletünk: Díjátadó-elõzetes. A X. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Wollner Judit, Molnár Ákos, Scheuring Ádám, valamint Györei Eszter és Rohn Emese írása). Sajtóvisszhangok. A X. Természet–Tudomány Diákpályázat további díjazottjai

 Vissza az archívumba