Megjelent a Természet
Világa 2001/I. külön-
száma, Simonyi Károly:
A magyarországi fizika
kultúrtörténete (XIX. 
század). Korlátozott
példányszámban, 980
Ft-ért megvásárolható,
illetve megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó Közlöny-
boltjában (1085 Bp.,
Somogyi Béla u. 6.
tel.: 267-2780).

A Simonyi Károllyal ké-
szült interjúkat tartal-
mazó kötet szintén
kapható a Közlöny-
boltban (ára 480 Ft).

 
Tartalom - 132. évf. 3. sz. 2001. március
Jordán Ferenc: Rejtett fajkölcsönhatások
A modern kor romantikája.Apáthy István ûrkutató-mérnök vallomása (Trupka Zoltán összeállítása) 
1 %. Kedves Olvasónk!
Verõ József: Földön kívüli geofizika. Elsõ rész. A Nap–Föld-fizika létrejötte
Németh Géza: Mindaz a jó, amit Allah adhat – Irán
Lovas István: Györgyi Géza (1930–1973)
Szalay Tibor: Tájékoztatás és tudatformálás. Elsõ rész. A szavak és a fogalmak értése és megértetése
Matematikai táboraim. Pósa Lajos elõadása
Lõw Péter: A sejt õrzõ-védõ szolgálata a rák ellen
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Szili István: A kétágú Szanda. Séták egy tanösvényen és azon kívül
Csendes Tibor: Számítás garantált pontossággal. Elsõ rész. Számábrázolási lehetõségek
Kétyi Iván: A járványos agyhártyagyulladás
Bauer Norbert, Bodorkós Zsolt: A Barguzin-hegység. Kelet-Szibéria érintetlen sziklakertje
Bõdy Zoltán: Ahol a fizikai erõk nem érvényesek
Ki tudja? Szerkeszti Silberer Vera
Borhy László: A szõnyi leletekrõl – helyesen! (LEVÉLSZEKRÉNY)
Václav Smil: A hely szelleme. A XX. század Magyarországon készült
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk:  Piros csészegomba (Kalotás Zsolt felvétele)
Mellékletünk: Földtani örökségünk – diákpályázat (Mészáros Eszter, Hovány Zoltán, Hoppár Mária és Kovács Tímea írása)
A X. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyerteseiVissza az archívumba