A X. Természet–Tudomány Diákpályázat díjnyertesei

Önálló kutatások, elméleti összegzések
 
Molnár Ákos Györei Eszter és Rohn Emese
I. MOLNÁR ÁKOS
A pályázat címe: Zivatarok és tornádók Magyarországon
Iskola: Katedra Informatikai és Mûvészeti Szakközépiskola, Kecskemét 
II. GYÖREI ESZTER, ROHN EMESE
A pályázat címe: Természetes indikátorok 
Iskola: Leôvey Klára Gimnázium, Pécs
Felkészítô tanár: Dr. Nagy Mária
II. SZÉKELY TÜNDE, BOHOLT OANA
A pályázat címe: Az Aranyos folyó szennyezôdési problémái
Iskola: "Mihai Viteazul" Nemzeti Kollégium, Torda, Románia 
Felkészítô tanár: Kerekes Adelhaida, Lup Ligia

Székely Tünde, Boholt Oana és Dávid Hunor

Balogh István és Scheuring Ádám
III. BALOGH ISTVÁN
A pályázat címe: Párizsi mocsarak-köbölkút/Gbelce
Iskola: Pozsonyi Magyar Gimnázium
Felkészítô tanára. Berta Ilona
III. SCHEURlNG ÁDÁM
A pályázat címe: A légbuborék mozgása a Mikola-csôben
Iskola: Fazekas Mihály Fôvárosi Gyak. Ált. Isk. és Gimn.

Különdíjasok:
SCHÜTZ ÉVA 
A pályázat címe: Az erszényes farkas története
Iskola: Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest
Felkészítô tanára: Zolnay Ildikó
ROVÓ ZITA 
A pályázat címe: Miért hasonlítunk egymásra?
Iskola: Arany János Református Gimnázium, Nagykôrös
Felkészítô tanára: Gáspárné Hegedûs Eszter
ROVÓ PETRA
A pályázat címe: Az E-számok rejtélyei
Iskola: Arany János Református Gimnázium, Nagykôrös 
Felkészítô tanára: Gáspárné Hegedûs Eszter
BÍRÓ LÓRÁNT
A pályázat címe: A szénbányászati hatások miatt bekövetkezett karsztvízszint-változások... 
Iskola: Kodolányi János Szakközépiskola, Tatabánya 
ERZSE CSABA
A pályázat címe: Kovácsmûhelyek titkai
Iskola: Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy 
Felkészítô tanára: Nagy Méhész Gyöngyi
DÁVID HUNOR
A pályázat címe: A kô feldolgozása
Iskola: Baróti Szabó Dávid Középiskola
Felkészítô tanára: Velencei Melinda
KÖNCZÖL KATALIN
A pályázat címe: Rejtôzködés, védekezés, mimikri
Iskola: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllô
Felkészítô tanára: Kerényi Zoltán
WOLLNER JUDIT
A pályázat címe: Hazai orchideák mesterséges szaporítása
Iskola: Kodály Zoltán Kórusiskola 
RANCZ ISTVÁN
A pályázat címe: A lucsmelléke
Iskola: Baróti Szabó Dávid Középiskola
Felkészítô tanára: Velencei András
NAGY IZABELLA 
A pályázat címe: A Váli-völgy természetes növény- és állatvilágának bemutatása
Iskola: Vajda János Általános Iskola, Vál 
Felkészítô tanára: Nagy Imréné
BACSÁRDI LÁSZLÓ–FRIEDL ZITA
A pályázat címe: Varázsló útikalauz pályázóknak 
Iskola: Széchenyi István Gimnázium, Sopron 
Felkészítô tanáruk: Lang Ágota
SZIKSZAI JÁNOS 
A pályázat címe: "Cián a Tiszában"
Iskola: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
Felkészítô tanára: Bohdaneczky Lászlóné dr.

Természettudományos múltunk felkutatása
 

Bodó Elõd Barna
I. BODÓ ELÕD BARNA
A pályázat címe: "Utánjegyzések" – mai szemmel egy nyolc évtizedes... 
Iskola: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely
Felkészítô tanára: Máthé Márta
II. SZABÓ ATTILA
A pályázat címe: Az erdélyi némafilmgyártás története 
Iskola: Baróti Szabó Dávid Középiskola, Románia
Felkészítô tanára: Velencei András
III. KOROMPAY ANNA
A pályázat címe: Dr. Krompecher Ödön élete és munkássága
Iskola: Lónyay utcai Református Gimnázium, Budapest 
Felkészítô tanára: Pál Melinda

Szabó Attila
III. PÉCZI NUSI, HÄRTLEIN JÚLIA
A pályázat címe: Pax corporis
Iskola: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
Felkészítô tanára: Dvorácsek Ágoston
III. VELENCEI ANDRÁS
A pályázat címe: A székely sütôkemence keletkezése

Korompay Anna

Péczi Nusi és Härtlein Júlia  Velencei András és Velencei András

Különdíjasok:
CSOMÓS LIDIA 
A pályázat címe: Hatvani István, egy magyar református természettudós élete
Iskola: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen
Felkészítô tanár: Kabály Enikô
TAMÁS GABRIELLA 
A pályázat címe: Orient Gyula géniusza
Iskola: Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest 
Felkészítô tanár: Tóth Piroska, Kustos Mária, Suba Ágnes

HENING HELGA
A pályázat címe: "Fehér tenger"
Iskola: Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia 
Felkészítô tanár: Dvorácsek Ágoston


Tamás Gabriella és Hening Helga
BORBÁTH JOHANNA 
A pályázat címe: Vargyas az Árpádkortól napjainkig
Iskola: Kereskedelmi Iskolaközpont, Sepsiszentgyörgy, Románia
Felkészítô tanár: Brassai László


Természet Világa, 132. évfolyam, 3. szám, 2001. március
http://www.chemonet.hu/TermVil/
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/