Gyakorlatilag azóta, hogy 
az öröklõdés törvény-
szerûségeit és a bennük
szerepet játszó géneket 
kezdték felismerni, tart
a vita: mit határoznak
meg a gének és mit a
környezet? Ma már 
azonban nem kétséges,
hogy a szervezet felépíté-
sének és mûködésének
információja a DNS-ben,
a génekben van, és az sem,
hogy a sejt DNS-ének
átvitele az utódsejtbe
az öröklõdés alapja. 
Homo genomanipulatus
 

A következõ spiritiszta 
szeánszon a médiumnak
sikerült megidézni
engem. Szellemem meg
is jelent a kör tagjai elõtt,
sõt válaszolt is az általuk
feltett kérdésekre. 
A nõtestvér azon
melegében lejegyezte
szavaimat és elküldte
Németországba. Kedves
hölgyismerõsöm 
rámismert...
Halálom és fel-
támadásom története

 
Tartalom - 132. évf. 1. sz. 2001. január
Csaba György: Homo genomanipulatus
Orosz László: Genetikai szabályozás: a DNS-hurok és a molekulák illeszkedése
Komjáth Péter: Az újjáéledt Bolyai-díj. Saharon Shelah
Jeszenszky Sándor, Németh József: Jedlik Ányos (1800–1895)
Varga Péter: Budapest földrengés-veszélyeztetettsége
Tarics Péter: Római kori leletek Szõnyben
Gábor Zsuzsa: Hippokratész kereszttûzben
Gerardus ’t Hooft: Fizika és a paranormális. Ahogy egy elméleti fizikus látja (SZKEPTIKUS SAROK)
Ponori Thewrewk Aurél: Halálom és feltámadásom története
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
Pap B. Beáta: „Csodarétek” nyomában. A mórahalmi Kis-Halászka növényzete
Ezrednyitó tudományos esték
Schrödinger macskája már kövér (Bõdy Zoltán összeállítása)
Ajándék elõfizetõinknek.Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete (XIX. század)
Kétyi Iván: A HIV extrém változékonysága és következményei
Cikkpályázat-eredményhirdetés
Harc a malária ellen
Tarján Imre-emlékverseny Szolnokon
A 2000. évi Ki mit vesz észre? verseny eredményhirdetése (R. GY.)
Wolfner András: Számûzik az ólmot
Ki mit vett észre októberben? A Természet Világa megfigyelési versenye. Vezeti: Radnai Gyula és Horváth Gábor
Ki tudja? Szerkeszti Silberer Vera
FOLYÓIRATOK
KÖNYVSZEMLE
Címképünk: Nõi portré Brigetióból (Szamódy Zsolt felvétele)
Mellékletünk: A IX. Természet–Tudomány Diákpályázat cikke (Csapó Tamás díjnyertes írása); Szent-Györgyi Albert Emlékérmesek; Versenyfelhívások és eredményhirdetések; Öveges-iskolák találkozója; Bugát Pál XVII. Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedõ


Vissza az archívumba