Öveges-iskolák találkozója

Az Öveges József nevét viselõ iskolák képviselõinek elsõ találkozóját a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakmunkásképzõ és Gimnázium rendezte meg 2000. november 9–10-én. Az eseményen három általános, két középiskola és egy, a felnõttek oktatásával foglalkozó intézmény vett részt: a pákai, a péri, a zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, a balatonfûzfõi Öveges József Szakközépiskola és Gimnázium, a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakmunkásképzõ és Gimnázium, valamint a kecskeméti Öveges József Külkereskedelmi és Idegen nyelvi Képzõ.

  Az iskolák eddig is tudtak egymásról, de most gyûltek össze elõször képviselõik a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakmunkásképzõ és Gimnázium meghívására. A millennium és a professzor születésének 105. évfordulója ehhez méltó alkalmat adott.

  Az intézmények diákküldöttei és tanár kísérõik színes program keretében ismerkedhettek egymással. A találkozót vetélkedõvel tették emlékezetesebbé, a „Legövegesebb” címért öt-öt fõs csapatok küzdöttek. Bemutatták iskolájukat, hogyan ápolják a professzor emlékét. Számot adtak arról, mennyire ismerik életmûvét. Mint rendezõk nem feledkeztünk meg arról sem, hogy Öveges József kedvelte a testmozgást, ezért a találkozót sportvetélkedõvel zártuk.

  Az „erõpróba” legértékesebb, és a névadóhoz leginkább illõ része a fizikakísérletek bemutatása és a bemutatott jelenségek magyarázata volt. A tanulók nagy izgalommal készültek, magukkal hozták a szükséges eszközöket is. Öveges professzor mintáját követték, aki, mint tudjuk, a legegyszerûbb, hétköznapi eszközökkel mutatta be tanítványainak a világ bonyolult fizikai jelenségeit, összefüggéseit. Néhányan Öveges József beszédstílusában adták elõ mondandójukat, nagy derültséget okozva a szurkolók körében.

  A csapatokat leginkább a tengeralattjáró problémája foglalkoztatta – nem véletlenül, hisz a Kurszk tragédiájának híre bejárta a világot. Bemutatták az úszás, a lebegés és az elmerülés eseteit, elmagyarázva ezek feltételeit. Szerepelt a bemutatón a hõtágulás alapján mûködõ elektromos tûzjelzõ készülék is. Meghatározták a hang terjedési sebességét, és a híres „órás kísérlettel” vizsgálták a hang visszaverõdését sima és durva felületrõl. A víz nem mindig 100 oC-on forr, állította egy kislány, és bizonyította is, hogy kisebb nyomáson újra beindul a buborékképzõdés. Egy másik kísérlet azt mutatta, hogy a forrásban lévõ víz gõznyomásával fel lehet fújni egy léggömböt. Szerepelt a „gyertyás kísérlet”, ahol az áramlási sebesség és a nyomás összefüggéseire világítottak rá a tanulók. A budapestiek félelmetes vulkánkísérlete mellett a közismert kutyás kísérlet zárta a sort, csak ez a kutya nem Heki, hanem Hugó névre hallgatott.

  Az iskolák közötti versenyt elfogulatlan zsûri bírálta. Tagjai között ott volt dr. Övegesné Terjék Éva, aki rokonként és tisztelõként a professzorról nevezte el oktatási vállalkozását, és a kecskeméti Öveges József Külkereskedelmi és Idegen Nyelvi Képzõ igazgatói teendõit is ellátja. Molnár Ottó, aki az Öveges-könyvek grafikusa, és egy esetben társszerzõje is volt, Németh Adrienn 6. osztályos fertõdi általános iskolai tanuló, aki a megyei Öveges-verseny elsõ helyezettje lett, valamint Grósz Andrea, a tatai Eötvös József Gimnázium tanulója, aki a Természet Világa ifjúsági cikkpályázatán különdíjat nyert Öveges József életérõl írt munkájával.

  A találkozó résztvevõi a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakmunkásképzõ és Gimnázium tanáraival, diákjaival közösen tisztelegtek a professzor emléktáblája elõtt. A találkozó programját táncház, kézmûves foglalkozások egészítették ki. A vidéki diákok megtekintették a Piarista Gimnáziumot, ahol Öveges professzor tanított, megnézték a gimnázium híres, régi eszközöket birtokló természettudományos szertárát és ellátogattak a Parlamentbe, ahol megcsodálták nemzeti ereklyénket, a Szent Koronát.

  Az elsõ Öveges-találkozót a tervek szerint továbbiak is követik majd.
 
 

Dr. Köpf Lászlóné, igazgatóTermészet Világa, 132. évfolyam, 1. szám, 2001. január
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez