AJÁNDÉK ELÕFIZETÕINKNEK

Simonyi Károly
A magyarországi fizika kultúrtörténete
(XIX. század)


A Természet Világa hûséges elõfizetõi 2001 tavaszán értékes ajándékot kapnak, a folyóirat különszámaként megjelenõ A magyarországi fizika kultúrtörténete kötetet. Simonyi Károly professzor úrnak ezt a legújabb, 100 folyóiratoldalon megjelenõ munkáját terveink szerint a márciusi lapszámunkkal együtt kapják kézhez elõfizetõink. (Kiadónk terjesztési osztálya a 2001. január 31-ei elõfizetõi lista lapján osztja ki a különszámot.)

  Ezúton is köszönetet mondunk Simonyi Károly akadémikusnak, szerkesztõbizottságunk tagjának az újabb szellemi élményért, amivel olvasóinkat megajándékozza, s az anyagi támogatásért, ami lehetõvé tette, hogy elõfizetõink – közöttük sok-sok oktatási intézmény – kötetét ajándékként megkaphassa.

  A különszám tartalma:

Elõszó
4.0 Elõzetes áttekintés
4.1 Nyelvújítás. Hídépítés
  4.1.1 Részletek Kazinczy és Széchenyi mûveibõl
4.2 Eukleidész a pszeudoszférán
  4.2.1 Levelek. Részletek az Üdvtanból
  4.2.2 Írók és költõk Bolyairól
4.3 Forgonyok és villamindítók
4.4 A század uralkodó eszméi
  4.4.1 Részletek Eötvös József mûveibõl
  4.4.2 Csak egy utcanév, vagy még az sem
4.5 Az Eötvös-inga és az atommag szerkezete
  4.5.1 Dicke és a „Hungarian Baron”
  4.5.2 Emlékezések Eötvös Lorándra
4.6 Bláthy és a többiek
  4.6.1Fizikusok. Mûszakiak
4.7 Millennium 1896
  4.7.1Fizika és fizikaoktatás a Millenniumi kiállításon
Irodalom

*

A Természet Világa elõfizethetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Telefon: 318-5557, 266-6567, 267-2780). 


Természet Világa, 132. évfolyam, 1. szám, 2001. január
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/


Vissza a tartalomjegyzékhez